Hiện nay, việc sử dụng các bộ điều khiển khả trình PLC trong công nghiệp là rất phổ biến. Do đó dối với các sinh viên cao đẳng và đại học các ngành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, tự động hóa rất cần được trang bị kiến thức về các bộ điều khiển khả trình PLC từ cơ bản đến nâng cao, thiết bị được sử dụng là PLC họ FX của hãng Mitsubishi.

thiết-bị-điều-khiển-khả-trình-plc

Nội dung gồm 6 chương:

  • Chương 1: giới thiệu chung về hệ thống điều khiển công nghiệp và các khái niệm cơ bản về PLC
  • Chương 2: giới thiệu và các loại PLC của hãng Mitsubishi và khả năng ứng dụng của từng loại PLC. giới thiệu về phần cứng của PLC FX2N.
  • Chương 3: Tập lệnh cơ bản của PLC FX2N và các ví dụ ứng dụng thực tế
  • Chương 4: Tập lệnh ứng dụng của PLC FX2N
  • Chương 5: Hướng dẫn sử dụng phần mền MELSOFT GX DEVELOPER V8.0
  • Chương 6: Hướng dẫn sử dụng phần mền FX-TRN-BEG-E

Tải về.