Cuốn sách giới thiệu về các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ mạch điện trong thực tế như kho lạnh, bể đá cây; các phương pháp lắp đặt vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, nhằm trang bị cho sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí những kiến thức, kỹ năng cần thiết ứng dụng trong thực tế.

Ngoài ra, quyển sách này cũng rất hữu ích cho các cán bộ, kỹ thuật viên muốn tìm hiểu về các hệ thống lạnh trong công nghiệp. Giáo trình này là sự nối tiếp cho sinh viên đã học các mô đun trước như lạnh căn bản, lạnh dân dụng…Và là nền tản để sinh viên học tập ở các mô đun nâng cao và thực tập sản xuất.

Hệ thống máy lạnh công nghiệp - Biên soạn Đỗ Hồng Kiên

Nội dung giáo trình:

  • Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp
  • Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây
  • Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh
  • Bài 4. Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh
  • Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh
  • Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh

Download giáo trình miễn phí.

—————————————–

Tài liệu nên đọc dành cho dân HVAC: Giáo trình Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí – PGS. TS Nguyễn Đức Lợi ?

=> Xem ngay