Chia sẻ các bạn giáo trình autocad 2015 tiếng việt miễn phí được biên soạn bởi :

 • Dương Đức Cảnh (Trường GTVT),
 • Biên tập: Bùi Nguyên Sơn (Trường THP)

Tháng 08/01/2016.

Đây là bộ giáo trình học Autocad mới nhất có thể thực hành với các phiên bản Autocad 2014, Autocad 2015 – Autocad 2016, autocad 2017.

Giáo trình Autocad Pro Design

Nội dung giáo trình Autocad Pro Desinge

 • Chương 1: Thiết lập môi trường bản vẽ
 • Chương 2: Các lệnh vẽ cơ bản – HATCH – ATTRIBUTE DEFINITION – BLOCK
 • Chương 3: Thiết lập khung tên và trình tự vẽ một bản vẽ
 • Chương 4: Chèn đối tượng XREF
 • Chương 5: DATAEXTRACTION – Link file excel
 • Chương 6: Select và các lệnh lựa chọn bằng cách lọc thuộc tính đối tượng
 • Chương 7: Cách lấy các ký tự đặc biệt và tạo đường Linetype
 • Chương 8: Hiệu chỉnh lệnh của autocad và chỉnh page setup trong plot
 • Chương 9: Một số mẹo của Autocad cơ bản
 • Chương 10: Liên kết – hệ thống hóa bản vẽ và kiểm tra hồ sơ
 • Chương 11: Lệnh Autocad và lệnh phần mềm thiết kế đường ADSROAD

Điền Thông tin của bạn vào form dưới đây để chúng tôi gửi nó cho bạn!

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of