Giảng viên Trần Tích

Giảng viên Trần Tích

Học vấn: Kỹ sư Điện tự động hóa và Kỹ thuật viên Điện – Điện Tử – Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm: gữi vị trí Kỹ sư thiết kế điện (Leader) và từng tham gia thiết kế với autocad khoảng 5 năm.

Các dự án từng làm: The Dalat 1200, Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương,Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng; Silk sense resort Hội An – Quảng Nam; Khu nhà ở xã hội Chung cư Vĩnh Lộc A – Khu D; Trạm trộn 120m3 Mai Tiến Thành; Trạm trộn 120m3 Xi măng Tây Đô – Cần Thơ; Trạm trộn 90m3 Khang Thông, và các dự án của Hàn Quốc.

Hiện đang giảng dạy: Khóa học thiết kế hệ thống Điện tại Hồ Chí Minh.