Kỹ sư nhiệt lạnh phải có Tiêu chuẩn SMACNA cho HVAC

Tải miễn phí tiêu chuẩn SMACNA - HVAC

Với 357 trang, 16 chương phiên bản tiếng anh này sẽ giúp bạn nắm được những kiến thức chuyên sâu trong ngành!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được các TCVN về thiết kế điều hòa thông gió, các hướng dẫn công suất lạnh và tải nhiệt cho công trình.

Đăng ký dưới đây để được nhận Miễn phí một bản