Dự toán là việc dự tính giá trị công trình, hạng mục công trình trước khi thi công. Dựa vào bản vẽ thiết kế (bản vẽ thi công), định mức xây dựng, định mức tỷ lệ, đơn giá, báo giá vật liệu và các văn bản có liên quan.

Phương-pháp-xác-định-dự-toán-xây-dựng-công-trình

Phương pháp tính: KHỐI LƯỢNG X ĐƠN GIÁ = THÀNH TIỀN

 • Cách tính khối lượng: Đầu tiên phải xác định danh mục công việc cần làm (dựa vào bản vẽ và kỹ thuật, biện pháp thi công)

⇒ Đo bóc khối lượng của từng công việc (tính thể tích các khối hình học)

 • Cách tính đơn giá: Xác định hao phí (Vật liệu, Nhân công, Máy thi công) cần thiết để làm công việc đó (lấy trong bộ định mức của BXD) * giá vật tư (VL, NC, MTC) thực tế hiện tại.
 • Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT – BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Mục đích của dự toán

 • Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi.
 • Căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký két họp đồng.
 • Căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư .
 • Sử dụng làm căn cứ đế thẩm tra, quyết toán.

Vai trò của dự toán

 • Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
 • Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lặp kế hoạch tài chính cho mình. (Quan lý chi phí)
 • Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;
 • Là căn cứ để đàm phán, ký kết họp đồng, thanh quyết toán.
 • Là cơ sở đế tính toán các so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

Nguyên tắc xác định dự toán

 • Tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).
 • Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.

Các kiến thức cần trang bị để lập dự toán

 • Phải biết đọc bản vẽ, bóc khối lượng. (Tìm đọc những file dự toán mẫu bốc lại khối lượng và kiểm tra kết quả) Xem phần phương pháp đo bốc khối lượng.
 • Nắm bắt và có đầy đủ các tài liệu cần thiết để lập dự toán (các văn bản, định mức, đơn giá, số liệu giá cả, chi phí, tiêu chuẩn…), đặc biệt là hiểu biết về định mức dự toán. Bằng cách đọc thuyết minh định mức của các công tác. Nhằm chọn công tác cho phù hợp và bóc khối lượng cho chính xác.
 • Đã học qua hoặc biết về kỹ thuật thi công: Hiếu biết về kỹ thuật thi công xây dựng sè rất thuận lợi cho việc đo bóc khối lượng, lập dự toán, {bạn có thê tìm đọc các tài liệu về kỹ thuật thi công, biện pháp thi công, công nghệ thi công… hoặc trực tiếp đi thi công)
 • Sử dụng thành thạo một phần mềm dự toán nào đó (Vi dụ Escon) sẽ giúp rút ngắn thời gian lập dự toán đáng kể và chính xác.
 • Nên học thêm vẽ autocad , vì nó sẽ giúp cho bạn đọc bản vẽ tốt hơn.

Nguyễn Văn Thành

Nâng cao thu nhập bằng cách làm chủ kiến thức? => Tham khảo ngay tại đây
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !