Dự toán là gì ?

Dự toán là việc dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình. Xác định (dự đoán) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức, đơn giá, báo giá vật liệu, dịch vụ… có liên quan. 

Dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng. 

Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng.

Mục đích của dự toán

 • Xác định chính xác hơn chi phí đầu tư xây dựng công trình so với bước lập dự án.
 • Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.
 • Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, phê duyệt vốn đầu tư, làm quyết toán. Làm căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.
 • Trường hợp giá trị dự toán các công trình (tổng dự toán) vượt quá tổng mức đầu tư, cần có giải pháp điều chỉnh thích hợp (giảm mức yêu cầu về vật tư, thiết bị,.. ) hoặc lập lại dự án để điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Vai trò của dự toán

 • Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
 • Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, thuyết phục ngân hàng đầu tư, cấp phát vốn vay.
 • Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình.
 • Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu.
 • Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán khi chỉ định thầu.
 • Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

Nguyên tắc xác định dự toán

 • Tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).
 • Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
 • Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu và đủ căn cứ để bảo vệ).

Một số kiến thức cần có đối với người lập dự toán

 • Phải biết đọc bản vẽ, bóc khối lượng.
 • Tự học hoặc đã học qua một khoá huấn luyện về lập dự toán
 • Nắm bắt và có đầy đủ các tài liệu cần thiết để lập dự toán (các văn bản, định mức, số liệu giá cả, chi phí, tiêu chuẩn…), đặc biệt là hiểu biết về định mức dự toán.
 • Đã học qua hoặc biết về kỹ thuật thi công. Hiểu biết về kỹ thuật thi công xây dựng sẽ rất thuận lợi cho việc đo bóc khối lượng, lập dự toán. Bạn có thể tìm đọc các tài liệu về kỹ thuật thi công, biện pháp thi công, công nghệ thi công…
 • Nếu đã từng thi công thực tế thì việc lập dự toán sẽ thuận lợi và chính xác hơn.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm lập dự toán. Công việc lập dự toán thường phải tính toán, xử lý lượng số liệu rất lớn, đòi hỏi bạn phải thành thạo các phần mềm này để hoàn thành các bản dự toán đạt chất lượng và tiến độ đề ra.
 • Nếu làm việc với các bản dự toán có yếu tố nước ngoài, bạn cần phải biết thêm ngoại ngữ (tiếng Anh – cho các bản dự toán song ngữ).

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !