07 năm kinh nghiệm Lập trình PLC, Thiết kế hệ thống SCADA, đào tạo các khóa học PLC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên Đoàn Đình Vạn

Học vấn: Kỹ sư Tự động hóa Đại học Bách Khoa, được đào tạo tại Nhật Bản

Kinh nghiệm:

  • Thiết kế tủ điều khiển tự động
  • Lập trình PLC
  • Thiết kế hệ thống SCADA
  • Phát triển phần mềm SCADA bằng C#.
  • Đào tạo các khóa học PLC

Kinh nghiệm làm việc tại Kyocera document technology Viet Nam, Trưởng nhóm thiết kế Hino systech Vietnam.

Thành thạo kỹ năng

  • PLC: GX Work2,3, GT Designer 3,Tia Portal
  • SCADA: JoyWatcher, MC work 32,WinCC, C#

Hiện đang giảng dạy:

Khóa Học Lập Trình PLC Mitsubishi Theo Tiêu Chuẩn Nhật Bản

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !