Giảng viên Phan Văn Tú

Giảng viên Phan Thanh Tú

Học vấn: Tốt nghiệp 2 văn bằng, chuyên ngành Thiết bị mạng và nhà máy điện (Thạc sỹ); Điện công nghiệp tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Kinh nghiệm: 

  • Thi công và chỉ huy công trình 
  • Chuyên viên kỹ thuật
  • Tính toán, thanh quyết toán công trình
  • giám sát, thi công xây dựng công trình

Các dự án đã thực hiện: 

  • Ngân hàng công thương Việt Nam, chi nhánh 7
  • Công trình dịch vụ vui chơi giải trí VISEIN
  • Văn phòng công ty Việt Nam Hugari
  • Và một số dự án lớn khác.

Hiện đang giảng dạy:

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !