Giảng viên Phan Trịnh Minh Thành

Giảng viên Phan Trịnh Minh Thành

Học vấn: Tốt nghiệp Kỹ sư Điện – Điện Công Nghiệp

Kinh nghiệm: 14 năm kinh nghiệm tại các vị trí cơ điện.

 • Quản lý shop drawing hệ thống điện – Khách sạn Coco Bay (Đà nẵng)
 • Thiết kế, giám sát hệ thống Cơ điện – Kho cảng hóa dầu LTC
 • Quản lý shop drawing hệ thống điện – Tòa nhà căn hộ cao cấp The Nassim (Quận 2, Tp.HCM).
 • Quản lý shop drawing hệ thống điện – Trung tâm thương mại Saigon centre (Quận 1, Tp.HCM).
 • Quản lý shop drawing hệ thống điện – Khách sạn Bay (Quận 1, Tp.HCM).
 • Giám sát + quản lý shop drawing hệ thống điện – Khách sạn Pullmal (Quận 1, Tp.HCM).
 • Giám sát + vẽ shop drawing hệ thống điện – Khách sạn Novotel (Quận 3, Tp.HCM).
 • Chỉ huy trưởng công trình – Hoàn thiện và phát triển lưới điện hạ
  thế (Quận Tân Phú, Tp.HCM).
 • Thiết kế hệ thống điện – Lắp đặt tụ bù trung thế (Quận Tân Phú,
  Tp.HCM).
 • Và nhiều dự án khác.

Hiện đang giảng dạy: Hướng dẫn triển khai bản vẽ Shopdrawing M&E trên Autocad tại Hồ Chí Minh. 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !