Giảng viên Nguyễn Văn Cường

Học vấn:

-Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chuyên ngành Cấp thoát nước đô thị.

-Tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH, Trường Đại học PCCC, chuyên nghành Cấp thoát nước đô thị.

Kinh nghiệm: 

  • Thiết kế hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy tự động; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố – chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống hút khói; hệ thống tăng áp; hệ thống chữa cháy khí; hệ thống chữa cháy bọt foam; 
  • Làm việc với các đơn vị tư vấn, tổng thầu nước ngoài: GS&EC-Hàn Quốc; CONINCO; TEXO…

Các dự án đã thực hiện:

  • Hệ thống PCCC Hầm Đèo Cả
  • Hệ thống chữa cháy Cầu Vàm Cống
  • Và nhiều dự án lớn khác.

Hiện đang giảng dạy tại Hà Nội khóa:

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !