Giảng viên: Đinh Trung Nghĩa

Giảng viên: Đinh Trung Nghĩa

Học vấn: Tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí Nhiệt – Điện lạnh (kỹ thuật HVAC) và Khóa học thạc sĩ về Nhiệt lạnh và tiết kiệm năng lượng tại Đại học Công nghệ (HCMUT) – Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm: Hơn 9 năm kinh nghiệm trong 2 vị trí chính là: Kỹ sư cơ khí và kỹ sư dự án. Anh thực hiện các công việc: Quản lý dự án, thiết kế, đấu thầu dự án; Chăm sóc, đảm bảo, kiểm soát, triển khai và thự hiện chất lượng công trình; Lập kế hoạch và thực hiện dự án.

Các dự án đã làm: Dự án IFM của Intel, Dự án cài đặt công cụ Intel VNAT, Dự án xây dựng tiến bộ Intel VNAT, Dự án chuyển động công cụ Intel VNAT, Dự án Intel SPGC VNAT, Dự án Intel tại KM (Malaysia), Dự án Abott (MEP) tại Maylaysia, Dự án Infineon tại Malaysia, Dự án bán dẫn Việt Nam (Kiểm tra phòng sạch), Sanyo Vietnam, Thiết kế và lắp đặt hệ thống M & E cho nhà máy thực phẩm tại Nissin Vietnam,… và nhiều dự án khác.

Hiện đang giảng dạy: Thiết kế hệ thống Điều hòa không khí tại Hồ Chí Minh.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !