Hệ thống giải nhiệt hở

Ăn mòn

Ăn mòn

Cáu cặn

Cáu cặn

Vi sinh

vi sinh

Hệ thống giải nhiệt kín

hệ thống giải nhiệt kín

Đối với hệ thống giải nhiệt kín nhiệt độ nước tuần hoàn thấp nên xu hướng tạo kết tủa muối cứng ít xuất hiện, Vấn đề ăn mòn được chú ý nhiều hơn. Bên cạnh đó nguyên nhân làm giảm hiệu quả truyền nhiệt chủ yếu do sự hình thành chất nhớt từ vi sinh.
So sánh mức độ cản trở trao đổi nhiệt của vi sinh và cáu cặn

Các nguyên nhân gây ăn mòn và cáu cặn

Ăn mòn

Nguyên nhân gây ăn mòn

Chất sa lắng

Chất sa lắng

Tác hại của vấn đề ăn mòn, cáu cặn, vi sinh

Cáu cặn

 • Tổn thất nhiệt: Do hiệu quả truyền nhiệt của lớp cáu cặn kém
 • Tổn thất áp bơm: Làm tăng áp suất đẩy của bơm
 • Trao đổi nhiệt kém: Tăng nhiệt độ đầu ra (giảm chênh lệch nhiệt độ trước và sau khi qua thiết bị).
 • Liên quan đến vấn đề khác: Xuất hiện ăn mòn bên dưới lớp cáu cặn.
 • Tăng chi phí sửa chữa, bảo trì: Tẩy cáu cặn condenser, xử lý vi sinh trên thiết bị giải nhiệt…
 • Chết máy

Ăn mòn

 • Kim loại bị xói mòn, lủng lỗ

Ảnh hưởng của vi sinh

 • Cách ly bề mặt trao đổi nhiệt
 • Giảm tốc độ dòng chảy
 • Giảm hiệu quả truyền nhiệt
 • Tắc nghẽn van, lọc…
 • Ăn mòn (bên dưới lớp vi sinh)

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !