Như ta đã biết, máy điều hòa phòng RAC (Room Air Conditioner) là các loại máy 1 hoặc nhiều cụm (máy điều hòa cửa sổ, máy 2 cụm…) với năng suất lạnh nhỏ đến 7 kW (24000 Btu/h) sử dụng cho các phòng có diện tích nhỏ.

Khi chọn máy cho các phòng này hầu như người ta không tính toán chi tiết mà tùy theo mức độ quan trọng của phòng để chọn năng suất lạnh từ 400 đến 700 Btu/h cho 1 mét vuông phòng.

Cách chọn như vậy rất là tùy tiện theo kinh nghiệm nên không chính xác. Năng suất lạnh chọn đôi khi quá dư thừa đẩy chi phí đầu tư lên cao, nhưng lại có trường hợp thiếu hụt không đảm bảo yêu cầu vi khí hậu trong phòng.

Khi chọn máy điều hòa phòng cũng cần tính toán lại năng suất lạnh ở chế độ vận hành thực tế theo nhiệt độ ngoài nhà (hoặc nhiệt độ ngưng tụ). nhiệt độ trong nhà (nhiệt độ bay hơi). chiều dài đường ống gas và cả trạng thái gió tươi.

Biểu thức chung có thể là

Qo = QoTC. α1 . α2 . α3 . α4 . α5 , kW

Trong đó: 

 • QoTC – năng suất lạnh tiêu chuẩn cho trong catalag (tN = 35oC, tT = 27oC, t = 19,50C
 • α1 – hệ số hiệu chỉnh do sai lệch nhiệt độ ngoài nhà (hoặc nhiệt độ ngưng tụ)
 • α2 – hệ số hiệu chỉnh do sai lệch nhiệt độ trong nhà (hoặc nhiệt độ bay hơi)
 • α3 – hệ số hiệu chỉnh do kéo dài đường ống gas và chiều cao chênh lệch giữa 2 cụm
 • α4 – hệ số hiệu chỉnh do trạng thái gió tươi
 • α5 – hệ số hiệu chỉnh do lưu lượng gió (Low, Med, High)
Hiệu số hiệu chỉnh năng suất cho các FD-K của hãng DAIKIN

Hiệu số hiệu chỉnh năng suất cho các FD-K của hãng DAIKIN

Sau đây, tùy từng trường hợp có thể ứng dụng một số cách linh hoạt

Ví dụ 1: Năng suất lạnh của một phòng tính theo phương pháp Carrier là Q0 = 5 kW. Nhiệt độ trong nhà tT = 220C, φ = 50%, tN = 400C. Hãy chọn máy điều hòa kiểu 2 cụm thích hợp.

Giải đáp: Vì máy điều hòa cục bộ kiểu 2 cụm không có catalag kỹ thuật nên chỉ có năng suất lạnh ở chế độ tiêu chuẩn. Để tính gần đúng năng suất lạnh cần chọn có thể sử dụng hệ số hiệu chỉnh với giả thiết các đặc tính kỹ thuật giống nhau (dày bay hơi trực tiếp và dàn ngưng giải nhiệt gió). Tra bảng với tT = 220C, φ = 50% ta có tư = 400C, tN = 400C có α = 0,85

Chọn máy điều hòa 2 cụm FT60GAVE/R60GV1 1 pha điện 220V, 50Hz, năng suất lạnh 6,40 kW (21800 Btu/h)

Năng suất thực lạnh:

Qo = α1 . QoTC  = 0,85 . 6,40 = 5,44 kW

thỏa mãn yêu cầu của đầu bài > 5 kW

– Thử chọn máy FT50GAVE/R50GV1 với năng suất lạnh tiêu chuẩn là QoTC = 5,3 kW

Năng suất lạnh thực Qo = α1 . QoTC  = 0,85 . 5,3 = 4,5 kW nhỏ hơn 5kW là năng suất lạnh yêu cầu nên không sử dụng được

Ví dụ 2:  Một phòng hành chính có Qt = 5 kW, Wt = 0,5 g/s, lượng gió tươi yêu cầu 80 m3/h . TÍnh chọn máy điều hòa cục bộ kiểu 2 cụm và quạt thông gió cho biết tT = 250C, φT = 70%, tN = 350C, φ = 65%, đường ống gas 15m, chênh lệch độ cao 0 m

Giải đáp: Từ đồ thị I-d ta có trạng thái các điểm T, N, O ≡ V như sau:

T (250C, 70%, I = 61,3 kJ/kg, d = 0,014 kg/kg)

N (350C, 65%, I = 97,7 kJ/kg, d = 0,0245 kg/kg)

O ≡ (200C,  φ = 95%, I = 55,3kJ/kg, d = 0,0138 kg/kg)

G = Qt/(It – Iv) = 5 /(61,3 – 55,3) = 0,833 kg/s

L = G/ρ = 0.833/1,2 = 0,694 m3/s

Lưu lượng gió tươi: 80m3/h = 0,022m3/s nhỏ hơn 10% lưu lượng khí tuần hoàn nên lấy lưu lượng gió tươi LN = 10%.L = 0,0694 m3/s = 250 m3/h; GN = 0,0833 kg/s  và GT = 0,7497 kg/s

Cân bằng emtanpy ở điểm hòa trộn H với GH = G ta có:

IT.GT + IN.GN = IN.G

IH = (IT.GT + InGn)/G = (61,3.0,7497+97,7.0,0833)/0,833

IH = 64,94 kJ/kg

Năng suất lạnh yêu cầu:

Q0 = G(IH – Iv) = 0,833.(64,94 – 55,3) = 8,03 kW

 1. Hiệu chỉnh năng suất lạnh theo nhiệt độ trong nhà và ngoài trời (tra bảng α1 = 0,97, trong đó α1= α12 :
  Q0 = 8,03/0,97 = 8,28 kW
 2.  Hiệu chỉnh theo chiều dài ống gas. Theo tài liệu của Daikin, khi kéo dài ống gas đến 30m năng suất lạnh giảm 7%. Ở đây kéo dài 15m ta lấy 3,5%
  Vậy: Q0 = 8,28/0,965 = 8,58 kW
  Lưu ý: Nhiều máy điều hòa 2 cụm của các nhà sản xuất khác chỉ cho phép đường ống gas có chiều dài max là 10m, sẽ không thể sử dụng ở trong trường hợp này.
 3. Gió tươi: Vì năng suất lạnh đã tính theo sơ đồ điều hòa không khí lập trên đồ thị I-d nên phần tăng năng suất lạnh đã nằm trong tính toán trên. Riêng gió tươi có thể chia làm 2 phần: phần thông gió cưỡng bức do quạt và phần thông gió tự nhiên do người ta qua lại cửa ra vào. Giả thiết có 30 người ra vào trong 1h. mỗi lần mở cửa gió rò lọt là 3 m3, vậy mỗi giờ có: 30 x 3 = 90 m3/h không khí tươi vào phòng. Như vậy ta chỉ cần chọn quạt có năng suất gió là 250 – 90 = 160 m3/h là đủ. Sử dụng quạt lắp trên tường, sát trần hút trong phòng, thổi ra ngoài không khí tươi sẽ tự động lọt qua khe cửa sổ và của ra vào để  vào phòng.
  Thực ra, vì yêu cầu gió tươi của phòng là 80 m3/h nên cũng có thể không cần lắp thêm quạt vì gió rò lọt đã là 90 m3/h, chọn 2 máy Daikin  FT50GAVE/R50GV1 năng suất lạnh 5,3 kW mỗi cái. Năng suất lạnh sẽ dư thừa khoảng 15% so với yêu cầu.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !