Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp loại thẳng

Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp loại thẳng

Cách 1: Xác định các điểm trạng thái ngoài trời N, trong phòng T, hòa trộn H

 • Xác định hệ số ESHF
 • Từ điểm trạng thái T trong phòng kẻ song song với đường G-ESHF cắt đường  φ = 100% tại điểm S, đó là điểm đọng sương của dàn lạnh. Từ S nối với điểm H ta có đường đặc trưng của không khí qua dàn lạnh. Điểm hòa trộn H được thành lập khi hòa trộn không khí hồi về.
 • Nhiệt độ điểm thổi vào O được xác định như sau: t= ts + BF(th – ts). Với BF thường chọn khoảng 0,1-0,15.

+ Tính toán nhiệt:

 • Lưu lượng không khí cấp vào phòng: 

công-thức

Q: nhiệt thừa của phòng (kW)

G: lưu lượng không khí cấp vào phòng (kg/s)

 • Kiểm tra năng suất của dàn lạnh: Q0 = G(iH – i0) kW
 • Lượng ẩm ngưng tụ: W = G(dH – dV) kg/s

Cách 2: Xác định các điểm trạng thái ngoài trời N, Trong phòng T

 • Xác định hệ số RSHF, GSHF, ESHF
 • Từ điểm T kẻ các đường ESHF, RSHF để xác định điểm V
 • Từ V kẻ GSHF xác định H
 • Tính toán nhiệt tương tự như cách 1

Cách 3: Sử dụng hoàn toàn bằng công thức

 • Ứng dụng: Trong một số trường hợp phải sử dụng sơ đồ thẳng , nghĩa là đưa toàn bộ không khí tươi từ bên ngoài vào và thải toàn bộ lượng không khí đó ra ngoài , sơ đồ này thường được sử dụng để điều hòa không khí cho phòng mổ, phòng thí nghiệm,…Trong trường hợp này, lượng không khí ngoài trời LN phải lớn hơn hoặc bằng lượng không khí L cần điều hòa cho phòng (LN≥L). Ta xét theo sơ đồ dưới:

Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp loại thẳng

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống Điều hòa không khí căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống ĐHKK” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống ĐHKK.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !