Điều Hòa Không Khí

QCXDVN 02:2009/BXD: về điều kiện vật lí thời tiết tự nhiên cho ngành xây dựng. QCXDVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. QCXDVN 06-2010 BXD: Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. QCXDVN 05: 2008/BXD:...

Chi tiết

Tính toán các sơ đồ điều hoà không khí theo đồ thị t-d được các nước tư bản phương Tây áp dụng rất phổ biến. Về mặt bản chất, việc xác định các sơ đồ theo đồ thị t-d cũng tương tự như đồ thị I-d. Các sơ đồ điều hoà...

Chi tiết

Cách 1: Xác định các điểm trạng thái ngoài trời N, trong phòng T, hòa trộn H Xác định hệ số ESHF Từ điểm trạng thái T trong phòng kẻ song song với đường G-ESHF cắt đường  φ = 100% tại điểm S, đó là điểm đọng sương của dàn...

Chi tiết

Phương trình tính năng suất gió Từ các phương trình cân bằng nhiệt, ẩm và chất độc hại ta xác định được phương trình xác định năng suất gió: Năng suất gió để thải nhiệt: Lq = QT/(IT – IV) kg/s  Năng suất gió để thải ẩm: LW = WT/(dT...

Chi tiết

Ống gió chuyển lên công trường cần sắp đặt gọn gàng và sạch sẽ trên nền bằng phẳng, có kệ kê hoặc bạt lót, không chất đống quá cao. Ống gió được chế tạo sẵn tại Xưởng hoàn chỉnh, nếu chưa hoàn chỉnh thì thực hiện theo các hướng...

Chi tiết

Bộ tiêu chuẩn HVAC hay dùng cho các công trình tại Việt Nam. ………………………. Tải xuống ________________ VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống Điều hòa không khí căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula” Nhận tài liệu ________________ Trải nghiệm buổi học...

Chi tiết

Việc tính toán đường ống gió hiện nay có khá nhiều phương pháp như: Phương pháp áp suất không đổi, áp suất tĩnh, áp suất tổng và vận tốc không đổi. Trong đó phương pháp không đổi hay còn gọi ma sát đồng đều được sử dụng khá phổ...

Chi tiết

Lưu lượng khí tươi cung cấp cho các hệ thống ĐHKK phải đảm bảo đầy đủ cho số người trong phòng sử dụng. Lưu lượng khí tươi cung cấp  cũng cần đảm bảo yêu cầu là không nhỏ hơn 10% tổng lưu lượng gió cung cấp cho phòng. Việc cấp...

Chi tiết

Các loại tổn thất áp suất trên đường ống gió Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng. Tổn thất áp suất do có sự thay đổi hình dạng của ống gió. Tổn thất áp suất do các phụ kiện như damper, filter, miệng gió… Cách tính toán...

Chi tiết

Người ta căn cứ vào sự chuyển động của không khí để phân loại.Thường có hai loại: thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. Thông gió tự nhiên Sự chuyển động của không khí từ trong nhà ra ngoài nhà (hay ngược lại) là do chênh lệch...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm