Như đã biết, khi nhiệt độ vách tw thấp hơn nhiệt độ đọng sương của không khí tiếp xúc với nó thì sẽ xảy ra hiện tượng đọng sương trên vách đó. Tuy nhiên do xác định nhiệt độ vách khó nên người ta quy điều kiện đọng sương về dạng khác.

phân bố nhiệt độ bên trong và bên ngoài các mùa

Về mùa hè

Mùa hè ta thực hiện chế độ điều hòa (làm lạnh), nhiệt độ bên ngoài lớn hơn nhiệt độ bên trong. Khi đó ở bên trong, nhiệt độ vách luôn luôn cao hơn nhiệt độ không khí trong phòng và nhiệt độ đọng sương của nó nên trên vách trong không thể xảy ra hiện tượng đọng sương.

nhiệt độ vách > nhiệt độ không khí trong phòng > nhiệt độ đọng sương

Tuy nhiên, ở bên ngoài nhiệt độ vách nhỏ hơn nhiệt độ không khí nên cũng có thể xảy ra hiện tượng đọng sương. Khi đó điều kiện để không xảy ra đọng sương là nhiệt độ vách bên ngoài cao hơn nhiệt độ đọng sương của không khí bên ngoài phòng.

nhiệt độ vách cao hơn nhiệt độ đọng sương

Bây giờ ta hãy xem khi nào xảy ra điều kiện trên. Theo phương trình truyền nhiệt ta có:

phương trình truyền nhiệt

Hay:

hệ số k

kmax

Vậy điều kiện để không xảy ra đọng sương trên vách về mùa hè là:

điều kiện để không xảy ra đọng sương trên vách về mùa hè

Về mùa đông

Về mùa đông, nhiệt độ không khí bên trong lớn hơn bên ngoài nên nếu có xảy ra đọng sương thì chỉ diễn ra ở vách bên trong của phòng. Khi đó điều kiện để không xảy ra đọng sương trên vách trong là:

điều kiện để không xảy ra đọng sương trên vách trong

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !