1. Mô tả hệ thống

1.1 Mô tả dự án

Giả Sử ta có Dự án  “NHÀ Ở  TẠI LÔ ĐẤT KHÁCH SẠN, VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở CÓ KÝ HIỆU KS” Mục đích sử dụng chính làm nhà ở Gồm 2 Tháp A và B có cấu trúc tương ứng với mục đích sử dụng như sau:

 • Hầm 1, Hầm 2 khu vực để xe.
 • Tháp A.
 • Tháp B.
 • Hầm B1, B2 được bố trí quạt hút khí thải hai bên và cấp khí tươi vào giữa hầm.
 • Tháp A, tháp B có bố trí lắp đặt các thiết bị như:
  • Tầng mái  bố trí lắp đặt quạt tăng áp, hút khói và tủ điều khiển quạt được bố trí tại phòng kỹ thuật.
  •   Tầng áp mái bố trí lắp đặt các quạt tăng áp, hút khói và tủ điện điều khiển quạt.
 • Trục kỹ thuật nước, điện và điện nhẹ được bố trí tại các tầng.
 • Khối đế gồm 2 tầng: gồm các căn shophouse, khu sinh hoạt cộng đồng và các phòng kỹ thuật
 • Khối căn hộ gồm 23 tầng từ tầng 3 đến tầng 25, mỗi tầng có 25 căn hộ.
 • Công trình náy sử dụng quạt của hãng quạt Brezze

1.2 Chức năng của hệ thống

Xuất phát từ mục đích của tòa nhà là nhà ở, do vậy hệ thống điều hòa không khí và thông gió  được thiết kế có những chức năng như sau:

 1. Cung cấp khí tươi (không khí sạch, giàu O2);
 2. Hút khí thải (Thải bụi, khói CO, CO2);
 3. Luân chuyển không khí nội bộ;
 4. Thông gió sự cố( hút khói tầng hầm, tăng áp cầu thang, hút khói sảnh).
 5. Hệ thống “Điều hòa không khí” có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ theo mục đích sử dụng.

1.3 Hệ thống thông gió

 1. Hệ thống tăng áp cầu thang bộ, hố thang máy.
 2. Hệ thống hút khói hành lang.
 3. Hệ thống hút mùi phòng rác, trạm xử lý.
 4. Hệ thống cấp và hút khí tầng hầm.

1.3.1 Chức năng của hệ thống thông gió

 1. Hệ thống tăng áp cầu thang: chỉ vận hành khi có sự cố cháy xảy ra, hệ thống này liên động trực tiếp với hệ thống báo cháy. Chức năng của hệ thống: tạo áp suất dư (20-50Pa) trong buồng cầu thang bộ và buồng đệm nhằm mục đích ngăn không cho khói, bụi xâm nhập vào cầu thang bộ, tạo môi trường cho người di chuyển một cách an toàn khi sự cố cháy xảy ra.
 2. Hệ thống hút khói hành lang chỉ vận hành khí có sự cố cháy xảy ra, hệ thống này liên động trực tiếp với hệ thống báo cháy, hút khói hành lang có chức năng hút khói do đám cháy tạo ra nhằm mục đích cho người trong khu vực có khói không bị ngạt khói, giảm tầm nhìn và đồng thời thoát ra cầu thang bộ một cách an toàn.
 3. Hệ thống hút mùi phòng rác và hút khí thải vận hành thường xuyên liên tục, chức năng của hệ thống này hút khí, mùi nhằm duy trì không sinh hoạt sạch sẽ.
 4. Hệ thống cấp và hút khí tầng hầm có chức năng như sau: Khi không có cháy hệ thống này cấp khí tươi (nhiều O2) và hút khí thải (nhiều CO do xe oto tạo ra) nhằm mục đích cấp O2 cho người hoạt động ở khu vực tầng hầm. Khi có cháy xẩy ra hệ thống hút khói do đám cháy tạo ra.
 5. Hệ thống “Điều hòa không khí” có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ theo mục đích sử dụng.

1.3.2 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống thông gió

 A. Hệ thống tăng áp cầu thang:

CỬA GIÓ TƯƠI  => ỐNG GIÓ  => QUẠT  = > ỐNG GIÓ  => CỬA GIÓ CẤP

Gió tươi được lấy từ ngoài trời (trên mái của tòa nhà) thông qua ống gió dẫn đến quạt, sau đó quạt đẩy không khí thông qua ống gió chạy dọc theo trục của cầu thang bộ, tại mỗi tầng có một cửa gió, thông qua cửa gió này gió tươi được cấp vào cầu thang bộ và buồng đệm của cầu thang bộ. Khi áp suất trong cầu thang bộ > 50Pa cửa gió xả khí mở ra và ngược lại.

B. Hệ thống hút khói hành lang:

CỬA GIÓ THẢI <= ỐNG GIÓ  <= QUẠT  <= VAN HÚT KHÓI TẦNG  <= ỐNG GIÓ  <= CỬA GIÓ HÚT

Khi có cháy, van hút khói bằng động cơ nhận được tín hiệu từ tủ báo cháy sẽ mở van ra, đồng thời quạt hút khói trên mái cũng sẽ chạy bằng tín hiệu từ tủ báo cháy đưa về. Khói trong hành lang, sảnh thang máy được quạt hút khói thông qua cửa hút, qua van hút khói đã mở, qua ống gió chạy dọc trục và xả ra ngoài trời tại cửa gió thải.

C. Hệ thống cấp và hút khí tầng hầm:

CỬA GIÓ TƯƠI  => ỐNG GIÓ  => QUẠT  => ỐNG GIÓ  => CỬA GIÓ CẤP = >KHÔNG GIAN HẦM => CỬA GIÓ HÚT  => ỐNG GIÓ  =>QUẠT HÚT  => ỐNG GIÓ  => CỬA GIÓ THẢI

Gió tươi được lấy từ ngoài trời (tại các trụ cấp gió tươi tầng 1) thông qua ống gió dẫn đến quạt cấp, sau đó quạt đẩy không khí thông qua ống gió đến các cửa gió cấp được chia đều trên đường đi của ống gió cấp vào tầng hầm qua các cửa gió. Không khí nhiều khí CO2 và CO do người, xe trong hầm sinh ra được quạt hút thông qua các cửa gió hút, đường ống gió vận chuyển ra bên ngoài tại vị trí các trụ gió thải.

2. Hướng dẫn vận hành hệ thống thông gió

A-Tủ quạt tăng áp hút khói tầng mái tháp A, B: TĐ-TA-HK.A và TĐ-TA-HK.B

Tủ điện điều khiển quạt được bố trí tại phòng kỹ thuật bao gồm tủ điện: TĐ – TA – HK.A và TĐ – TA – HK.B trên cánh tủ có bố trí các chức năng để vận hành:

 • SPF : Quạt tăng áp thang bộ.
 • LPF : Quạt tăng áp thang máy.
 • SEF : Quạt hút khói.
 • ON: chạy quạt.
 • OFF: dừng
 • Fault: đèn báo lỗi.
  • Nhấn nút ON để cho quạt hoạt động, nhấn nút OFF để dừng quạt, khi có lỗi báo đèn vàng.
  • Trong trường hợp tủ nhận được tín hiệu báo cháy, tất cả các quạt trong tủ sẽ chạy

B.Tủ quạt hút khói tầng 2: TĐ-HK.T2

 • SMF: Quạt hút khói
 • ON: chạy quạt.
 • OFF: dừng
 • Fault: đèn báo lỗi.
  • Nhấn nút ON để cho quạt hoạt động, nhấn nút OFF để dừng quạt, khi có lỗi báo đèn vàng.
  • Trong trường hợp tủ nhận được tín hiệu báo cháy, tất cả các quạt trong tủ sẽ chạy

C.Tủ quạt hút khói tầng hầm 1 và 2

* Gồm các tủ điện TĐ-TGB1-2,TĐ-TGB1-3,TĐ-TGB2-2 và TĐ-TGB2-3. Có 3 vị trí chuyển mạch trên cụm CONTROLLER:

 • AUTO: ở chế độ này quạt sẽ chạy tự động theo tín hiệu timer 24h hoặc tự động theo tín hiệu nồng độ CO thông qua tủ DDC: khi nồng độ CO nhỏ hơn 9ppm hệ thống quạt sẽ ngừng, khi nồng độ CO lớn hơn 9ppm quạt sẽ chạy ở tốc độ thấp
 • OFF: tắt hệ thống bằng tay.
 • MAN: chế độ vận hành bằng tay. Khi chuyển sang chế độ này thì vận hành quạt bằng các nút ấn trên các cụm nút ấn tương ứng với quạt cần chạy.
 • SEF : Quạt hút khói.
  • ON-LOW: chạy quạt tốc độ thấp.
  • ON-HIGHT: chạy quạt tốc độ cao.
 • OFF: dừng
 • Fault: đèn báo lỗi.
  • Khi ở chế độ MAN: Nhấn nút ON-LOW hoặc ON-HIGHT để cho quạt chạy ở tốc độ thấp hoặc chế độ cao, nhấn nút OFF để dừng quạt.
  • Trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra, tất cả các quạt dù đang ở chế độ A, O, M, hệ thống điều khiển sẽ tự động chạy các này ở chế độ Hi-Speed với các quạt 2 tốc độ

D.Tủ quạt cấp gió tươi và tăng áp tầng hầm 1 và 2

* Gồm các tủ điện TĐ-TGB1-1 và TĐ-TGB2-1 (tủ TĐ-TGB1-1 có 2 quạt tăng áp và 2 quạt cấp khí tươi còn tủ TĐ-TGB2-1 chỉ có 2 quạt cấp khí tươi). Có 3 vị trí chuyển mạch trên cụm CONTROLLER:

 • AUTO: ở chế độ này quạt sẽ chạy tự động theo tín hiệu timer 24h hoặc tự động theo tín hiệu nồng độ CO thông qua tủ DDC: khi nồng độ CO nhỏ hơn 9ppm hệ thống quạt sẽ ngừng, khi nồng độ CO lớn hơn 9ppm quạt sẽ chạy
 • OFF: tắt hệ thống bằng tay.
 • MAN: chế độ vận hành bằng tay. Khi chuyển sang chế độ này thì vận hành quạt bằng các nút ấn trên các cụm nút ấn tương ứng với quạt cần chạy.
  • ON: chạy quạt
  • OFF: dừng
 • + Fault: đèn báo lỗi.
  • Khi ở chế độ MAN: Nhấn nút ON để cho quạt chạy, nhấn nút OFF để dừng quạt.
  • Trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra, tất cả các quạt dù đang ở chế độ A, O, M, hệ thống điều khiển sẽ tự động chạy tăng áp và ngừng quạt cấp gió tươi.

Giảng viên Quách Văn Phi

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống Điều hòa không khí căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống ĐHKK” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống ĐHKK.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !