• QCXDVN 02:2009/BXD: về điều kiện vật lí thời tiết tự nhiên cho ngành xây dựng.
 • QCXDVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
 • QCXDVN 06-2010 BXD: Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
 • QCXDVN 05: 2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam nhà ở công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe.
 • QCXDVN 08: 2009/BXD: Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị phần 2.
 • QCXDVN 09: 2013/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
 • QCXDVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
 • TCVN 4088 – 1997: Dữ liệu khí hậu cho thiết kế xây dựng.
 • TCVN 4605 – 1988: Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5687: 2010: Ventilation-air conditioning – Design standards/ Tiêu chuẩn thiết kế thông gió – điều hòa không khí
 • ASHRAE 90.1-2007: Tiêu chuẩn năng lượng cho tòa nhà trừ tòa nhà dân cư thấp tầng.
 • ASHRAE 62.1-2010: Thông gió cho chất lượng không khí trong nhà có thể chấp nhận được
 • 2008 ASHRAE Handbook: Cẩm nang hệ thống và thiết bị.
 • 2009 ASHRAE Handbook: Cẩm nang cơ sở cho hệ thống nhiệt,thông gió và điều hoà không khí.
 • 2010 ASHRAE Handbook: Cẩm nang về hệ thống lạnh
 • 2011 ASHRAE Handbook: Cẩm nang về hệ thống lạnh – ứng dụng.ISO
 • 22002-1:2009: Phần 6 – Gió, nước & năng lượng.
 • Air-conditioning and Refrigeration Institute (AHRI)/ Hiệp hội Lạnh và điều hòa không khí (AHRI)
 • NFPA 90A: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.
 • NFPA 92A: Hệ thống điều khiển khói
 • SMACNA Sheet: Tiêu chuẩn chế tạo và thi công ống gió cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí – ống kim loại và ống mềm.
 • CIBSE: Viện Chartered của dịch vụ Xây dựng Kỹ sư.
 • BSRIA: Tiêu chuẩn thiết kế của Hiệp hội thông tin và nghiên cứu dịch vụ xây dựng.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống Điều hòa không khí căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống ĐHKK” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống ĐHKK.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !