Nội dung dự thảo quyết định cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái

Kính gửi : Thủ Tướng Chính Phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện hiện nay và các giải pháp, chính sách để huy động điện mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, đặc biệt tại khu vực Miền Bắc tại trụ sở chính phủ ngày 10 tháng 6 năm 2023, Bộ công thương kính báo cáo về việc xây dựng dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở , trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam của thủ tướng chính phủ về quyết định cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái như sau:

điện năng lượng mặt trời áp mái điện năng lượng mặt trời áp mái điện năng lượng mặt trời áp mái điện năng lượng mặt trời áp mái

Link download cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái

Bạn down load file theo link sau : https://bom.so/NWnTjX

Nếu bạn quan tâm đến khóa học điện năng lượng mặt trời áp mái vui lòng đăng ký tham dự học thử tại đây