A. Kỹ năng mềm

  1. Học để làm gì? Nhận thức về lãng phí thời gian, nỗi đau của người trẻ
  2. Hiểu mình quan trọng hơn hiểu người: Làm chủ kỹ năng giao tiếp
  3. Quản lí tài chính cá nhân
  4. Cuộc đời là con đường (Xác lập mục tiêu cá nhân): Học từ những trải nghiệm: Học quan sát => Phân tích => Đúc kết
  5. Làm việc hạnh phúc

B. Kỹ năng nghề điện lạnh

Nhận biết và hiểu về công cụ dụng cụ

Lý thuyết (Thời lượng: 1 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

An toàn lao động/An toàn điện

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Học bảo trì + Nhận biết sửa chữa cơ bản các thiết bị

Điều hòa mono

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 1/2 ngày)

Điều hòa inverter

Lý thuyết (Thời lượng: 1 giờ)

Thực hành (Thời lượng: 2 giờ)

Bảo trì điều hòa treo tường mono + inverrter

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 1/2 ngày)

Lắp đặt điều hòa mono + inverter

Đào tạo 4-5 người 1 nhóm thực hành

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 3 ngày)

Sửa chữa điều hòa treo tường mono

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Sửa chữa điều hòa treo tường inverter

Đào tạo theo nhóm 4-5 người

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Máy Giặt Lồng Đứng – Hướng dẫn thực tế trên mô hình

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 1/2 ngày)

Bảo trì lồng đứng

Chia nhóm 4 bạn trên 1 mô hình

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Lắp đặt và sửa chữa máy giặt lồng đứng

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Chia nhóm 4 bạn trên 1 mô hình – kiểm tra ôn tập chương Máy giặt và kiểm tra thực hành

Máy giặt lồng ngang

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Bảo trì máy giặt lồng ngang

Chia nhóm 4 người 1 máy- sẽ chia rõ 2 phần cơ và boad mạch

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Sửa chữa và lắp đặt máy giặt lồng ngang

Chia nhóm 4 người 1 máy: Sẽ chia rõ 2 phần cơ và boad mạch – Kiểm tra ôn tập chương và kiểm tra thực hành (1 ngày )

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Bình nóng lạnh

Chia nhóm 4 người 1 máy trực tiếp trên mô hình

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Bảo trì bình nóng lạnh

Chia nhóm 4 người 1 bình

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Lắp đặt và sửa chữa bình nóng lạnh

Chia nhóm 4 người – kiểm tra ôn tập chương và kiếm tra thực hành

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Tủ lạnh

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 1 ngày)

Bảo trì tủ lạnh

1 đội 4 người 1 nhóm (2 cặp làm , 2 cặp xem )

Lý thuyết (Thời lượng: 1/2 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 1 ngày)

Sửa chưa tủ mono

1 nhóm 4 người , máy thực tế ở cty

Lý thuyết (Thời lượng: 1 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Sửa chữa tủ inverter

Chia nhóm 4 người , máy thực tế ở cty – Kiểm tra ôn tập chương và kiếm tra thực hành

Lý thuyết (Thời lượng: 1 ngày)

Thực hành (Thời lượng: 2 ngày)

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí