khóa học thiết kế hệ thống pccc

Khóa học thiết kế hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy sẽ giúp bạn

Nội dung khóa học (11 Buổi)

Học phần 1: Triển khai thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Giới thiệu các hệ thống PCCC

Bài 2, 3: Lý thuyết báo cháy

Bài 4: Thực hành thiết kế hệ thống báo cháy

Bài 5, 6: Lý thuyết hệ thống chữa cháy nước

Bài 7: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy

Bài 8: Lý thuyết hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

Bài 9: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

Học phần 2: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 2 : Bóc tách khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Học phí: 3.700.000 VNĐ

Quà tặng cho bạn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được xếp lớp

Tại Hà Nội:

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Đặc biệt miễn phí buổi học thử đầu tiên của khóa học

VNK _ đăng ký ngay

Học Online: Thiết kế hệ thống PCCC

Học viên nói gì về chúng tôi

hê thống phòng cháy chữa cháy

Học viên Hoàng Trọng Quảng

 

hê thống phòng cháy chữa cháy

Học viên Phan Văn Tài

 

hê thống phòng cháy chữa cháy

Học viên Trần Quốc Thái

Đăng ký học thử miễn phí

VNK _ đăng ký ngay

Kỹ Sư M&E Chuyên Nghiệp – Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
5 (100%) 28 votes