Lớp học thiết kế hệ thống pccc

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Học phần 1: Triển khai thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Giới thiệu các hệ thống PCCC

Bài 2, 3: Lý thuyết báo cháy

Bài 4: Thực hành thiết kế hệ thống báo cháy

Bài 5, 6: Lý thuyết hệ thống chữa cháy nước

Bài 7: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy

Bài 8: Lý thuyết hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

Bài 9: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

Học phần 2: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 2 : Bóc tách khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Giảng viên giảng dạy

Cảm nhận học viên

Học phí: 3.700.000 VNĐ

Quà tặng đi kèm

Lịch khai giảng khóa học

Tại Hà Nội:

Tại Hồ Chí Minh:

Học online

Đào tạo cho doanh nghiệp:

Đăng ký học thử miễn phí

Học thử cơ điện miễn phí