An toàn lao động bảo vệ tính mạng và tài sản cho bạn và mọi người

Vì sao nhiều người biết an toàn là quan trọng nhưng vẫn vi phạm? Có thực sự chúng ta đã được chuẩn bị tốt về vấn đề này?

Hàng ngàn vụ cháy, tại nạn điện, đuối nước, ngạt khí, ngã từ trên cao là những nỗi đau của mỗi chúng ta trong quá trình thi công, vận hành công trình nhà máy, xí nghiệp.

Đã có những nghị định bắt buộc của chính phủ (NĐ44/2016) và (NĐ140/2018) về công tác đào tạo và huấn luyện an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động cho mọi người.

Cách duy nhất để giảm thiểu an toàn đó là trang bị về nhận thức, kiến thức và tập thuấn kỹ năng cho mọi thành phần tham gia quá trình lao động sản xuất.

Đào tạo về an toàn hóa chất cho xí nghiệp

Để giúp đỡ các cá nhân, tổ chức về vấn đề an toàn và giảm thiểu sự ảnh hưởng của môi trường lao động đến tai nạn lao động, trung tâm VNK EDU và Viện phát triển kinh tế quốc tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc tổ chức triển khai các chương trình đào tạo và tập huấn về:

Các chương trình không chỉ đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý của Sở Lao Động Thương Binh và Sở Y Tế mà còn là một cách hiệu quả để gia tăng nhận thức và thói quen an toàn lao động cho các cán bộ nhân viên của nhà máy, xí nghiệp.

Lễ ký kết thỏa thuận đào tạo và tư vấn nghiệp vụ xây dựng

Với hơn 7 năm kinh nghiệm Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế đã được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp giấy phép từ năm 2012.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Viện đã đào tạo An toàn lao động cho hàng ngàn đơn vị trong suốt thời gian qua.

VNK EDU với kinh nghiệm đào tạo cho gần 7000 ngàn kỹ sư chúng tôi sẽ kết hợp với Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế để cung cấp các chương trình đào tạo an toàn đến quý vị.

Các hình ảnh hoạt động đào tạo của chúng tôi:

Đào tạo tại công ty Plastic

Đào tạo tại công ty Plastic

 

Đào tạo sơ cấp cứu tại Metal one Kim Mã

Đào tạo sơ cấp cứu tại Metal one Kim Mã

 

Đào tạo An toàn lao động tại PV OIL Hà Nội

Đào tạo An toàn lao động tại PV OIL Hà Nội

 

Đào tạo An toàn lao động tại truyền hình cab

Đào tạo An toàn lao động tại truyền hình cab

 

Chứng nhận huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

Chứng nhận huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

 

Chứng chỉ về sơ cấp cứu.

Chứng chỉ về sơ cấp cứu.

Đối tượng huấn luyện – Thời gian – Học phí

Nhóm 1

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác AT, VSLĐ.

Nhóm 2

Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3

Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ do Bộ Lao động – TB & XH ban hành tại Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016;

Nhóm 4

Người LĐ không thuộc nhóm trên( Nhóm 1,2,3,6) và người làm công tác y tế (cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Nhóm 5

Người làm công tác y tế

Nhóm 6

Người làm công tác an toàn, vệ sinh viên

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0969.070.378