ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!

TẠI SAO CHỌN HỌC MEPF TẠI VNK?

Giảng viên có 5 - 10 năm kinh nghiệm thực tế

30% lý thuyết + 70% thực hành tại các dự án

Thành thạo Thiết kế - Đo bóc khối lượng lập dự toán 

- Quản lý dự án - Bán hàng dự án sau khóa học