Nếu bạn là Kỹ sư quan tâm đến Điều Hoà Thông Gió đừng bỏ qua hội thảo chủ đề sau: ” XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN NHÀ MÁY”

Tổ chức ngày 28/12/2022
 Lịch tổ chức: 19h30 – 21h30
Xác định phụ tải tính toán là một nhiệm vụ quan trọng cho anh em kỹ sư làm về điện công trình .
Là điểm cốt lõi để xác định các thông số kỹ thuật như : cáp , thiết bị đóng cắt , tủ điện và trạm biến áp.
THAM GIA HỘI THẢO TẠI ĐÂY: https://zalo.me/g/ymjdfg971