Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục đích đó có thể là khử các chất độc hại, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử bụi…vv.

Lưu lượng thông gió khử khí độc

Trong đó

 • G – Lượng chất độc hại tỏa ra phòng , g/h
 • yc – Nồng độ cho phép của chất độc hại, g/m3
 • yo – Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3

Lưu lượng thông gió khử hơi nước thừa

Trong đó:

 • Ghn – Lượng hơi nước toả ra phòng , kg/h
 • dmax – Dung ẩm cực đại cho phép của không khí trong phòng, g/kg
 • do – Dung ẩm của không khí thổi vào phòng, g/kg

Lưu lượng thông gió khử bụi

Trong đó:

 • Gb – Lượng bụi thải ra phòng, g/h
 • Sc – Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3
 • So – Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3

Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa

Trong đó:

 • QT- Lượng nhiệt thừa trong phòng, kCal/h
 • Ir, Iv – Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg
 • Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức:

 • tr, tv – Nhiệt độ của không khí thổi vào và hút ra phòng

Nhiệt dung riêng của không khí Ck = 0,24 kCal/kg

Khi tính toán cần lưu ý

 • Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất.
 • Nhiệt độ không khí vào phải thoả mãn điều kiện vệ sinh tv > tT – a . Giá trị a tuỳ thuộc vị trí lắp đặt miệng thổi.
 • Nhiệt độ không khí ra: Có thể lấy bằng nhiệt độ không khí trong phòng. Nếu miệng hút đặt cao thì tính theo công thức sau :

 • H – Khoảng cách từ mặt sàn đến miệng hút, m
 • Z – Chiều cao vùng làm việc
 • β – Gradien nhiệt độ theo chiều cao.
  • Thông thường: β = 0,2 ÷ 1,5 oC/m
  • Đối với rạp hát, rạp chiếu bóng: β = 0,2 ÷ 0,3
  • Đối với xưởng nguội: β = 0,4 ÷ 1,0
  • Đối với xưởng nóng: β = 1 ÷ 1,5

Bạn có muốn đọc giáo trình Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí – PGS. TS Nguyễn Đức Lợi ?
Điền thông tin xuống dưới để nhận tài liệu này bạn nhé

 

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of