Đối với những kỹ sư cơ điện mới ra trường thì mình không thể nào có được những chứng chỉ hành nghề được. Trong yêu cầu của Bộ Xây Dựng thì kỹ sư phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực mà mình muốn xin cấp chứng chỉ.

Đối với các kỹ sư làm trong lĩnh vực thiết kế thì có thể xin chứng chỉ hành nghề thiết kế. Đối với các kỹ sư làm trong lĩnh vực giám sát thì phải học qua khóa giám sát công trình trước và sau đó mới có thể xin chúng chỉ hành nghề giám sát. Sau khi có đủ các chứng chỉ thì các kỹ sư có thể kỹ sư trưởng công trường hoặc làm trưởng phòng thiết kế.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện cho kỹ sư M&E

Hồ sơ xin đăng ký thì bạn có thể lên sở xây dựng thành phố để tìm mua hồ sơ. Ở TP HCM đó là 60 Trương Định Q3 HCM. Trong hồ sơ đó cần kỹ sư chúng thực được tối thiểu 3 công trình mà mình đã tham gia thi công hoặc thiết kế, cần con dấu của công ty chứng nhận và thêm bằng tốt nghiệp đại học và một số giấy tờ liên quan về cá nhân. Sau đó nộp lên sở xây dựng và chờ nhận chứng chỉ nếu hồ sơ được chấp nhận.

Với kỹ sư thường 3 năm lên 1 bậc, sau khi bạn lên kỹ sư bậc 5 trở lên (tức là có >15 năm kinh nghiệm) và nắm giữ chức vụ ít nhất từ trưởng phòng kỹ thuật trở lên thì có thể đăng kí thi chuyển đổi lên kỹ sư trưởng với bộ chủ quản trong lĩnh vực bạn đang hoạt động, ở đây thi vấn đáp.

Bạn muốn được cấp chứng chỉ thiết kế điện hợp chuẩn. Hãy tham gia khóa học Kỹ Sư M&E chuyên nghiệp điện

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện
Đánh giá bài viết