Thực hành tạo phụ kiện ống bằng hàm lookup table

Nhắc lại Cú pháp của hàm :

‘=size_lookup (Lookup Table Name, “Lookup Column”, Default If Not Found, Lookup Value)

Ví dụ: Tạo 1 enbowl

Bước 1: Mở cataluge phụ kiện cần tạo

Bước 2: Thiết lập file excell các giá trị cần thay đổi theo bảng trên.

Từ bảng trên ta thấy việc  giá trị cần nhập là giá trị DN các giá trị khác sẽ biến đổi theo .

Việc tạo các tham số dự trên nguyên tắc :

Parametter ##Parametter Type ##Parametter unit

Lưu ý: File excell phải lưu dưới dạng đuôi .csv

Bước 3: Mở file family mới

Bước 4:

  • Sử dụng lệnh Reference Plane để tạo các mặt phẳng tham chiếu
  • Sử dụng lệnh sweep để tạo enbowl
  • Sử dụng lệnh void sweep để tạo enbowl

Bước 5: Tạo điểm kết nối pie conector

Bước 6: Thiết lập tham số cho phụ kiện ống enbowl

  • Import bảng excell vào trong family

  • Thiết lập các tham số Angle, DN, L1, L2, Z

  • Thiết lập hàm lookup table

Như vậy ta có phụ kiện enbowl mà giá trị của nó thay đổi theo giá trị bảng tham số excell.

Giảng viên Quách Văn Phi

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !