Trong dự án MEP có hai mục bắt buộc là Systems  Architecture

Chọn chuyên ngành thiết kế

 • Ra lệnh Options

Chọn chuyên ngành thiết kế

 • Hộp thoại hiện ra
 • Nhấn User Interface
  Structure tab and tools: thiết kế các mô hình kết cấu và các công cụ hỗ trợ.
  Structural Analysis and tools: phân tích kết cấu và các công cụ hỗ trợ.
  Chọn chuyên ngành thiết kế 2
 • Nhấn OK

Ra lệnh tạo dự án mới

Ra lệnh bằng một trong các cách sau

 •  Khi bắt đầu khởi động phần mềmProjects > Mechanical Template
  Projects
 • Project > New hoặc Dùng Trình đơn: File > New > Project 
   ra lệnh tạo dự án mới 2

  Hộp thoại hiện ra
  Nhấn chọn Mechanical Template
  Mechanical Template

Nhấn OK kết thúc tạo dự án. Một cửa sổ mới được tạo ra để thiết kế.

Màn hình hiện ra các dải công cụtrình duyệt – Project Browse và thanh Properties – đặc tính của đối tượng hoặc khung nhìn theo chuyên ngành MEP
Project Browse

Lưu trữ dự án mới

Ra lệnh Save

Hộp thoại hiện ra. Đặt tên dự án. Gõ tên

Lưu trữ dự án

Nhấn Save

Xem thêm: Thiết lập cho dự án trong Revit MEP

Bạn muốn nâng cao khả năng vẽ Revit MEP ???
Đăng ký ngay: Triển khai bản vẽ Shopdrawing trên Revit MEP

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !