Công trình do chủ đầu tư là người singapore, các nhà thầu lớn tổ chức thi công. Vậy nên bản vẽ shopdrawing này sẽ là tài liệu tham khảo giá trị cho bạn.

Bản vẽ shopdrawing Biệt thự nhà vườn parkcity

Bản vẽ shopdrawing Biệt thự nhà vườn parkcity

Đăng kí ngay bằng cách điền thông tin bên dưới!

 
TẶNG BỘ TÀI LIỆU BẢN VẼ SHOPDRAWING CÔNG TRÌNH PARKCITY
 

Bản vẽ shopdrawing là gì?

Nhìn chung, các bản vẽ thiết kế ban đầu chỉ đưa ra phương án sơ bộ và không đủ chi tiết để triển khai thi công ngoài công trường. Để các đơn vị tiến hành thi công công trình, chúng ta cần thêm bản vẽ chi tiết hơn gọi là bản vẽ shopdrawing. 

Bản vẽ shopdrawing là bản vẽ thi công chi tiết nhất để triển khai thi công xây dựng ngoài công trường. Dựa vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật cùng với Spec của dự án chủ đầu tư cung cấp, nhà thầu sẽ triển khai bản vẽ shopdrawing cho hạng mục thi công của mình và trình lên chủ đầu tư phê duyệt.

Mọi công tác trong thi công công trình đều cần có sự tham gia của shopdrawing, chính vì vậy nó có vai trò vô cùng quan trọng. Thông thường các bản vẽ thiết kế không thể hiện được hết những thông tin cần thiết về kết cấu cũng như chi tiết công trình. 

Để nắm rõ được những thông tin về kết cấu công trình thì các kỹ sư phải tổng hợp thông tin ở rất nhiều bản vẽ khác nhau. Trong khi đó,  đây bản vẽ được triển khai từ bản vẽ mời thầu và bản vẽ cơ sở. Chính vì vậy,  là bản vẽ đầy đủ và chi tiết nhất để có thể tiến hành thi công.

Bản vẽ shopdrawing là một phần quan trọng trong hợp đồng thi công. Đây chính là cơ sở để thi công, kiểm tra nghiệm thu và triển khai bản vẽ hoàn công.

Tham khảo tài liệu bản vẽ shopdrawing công trình PIV: https://vnk.edu.vn/tai-lieu/tang-tai-lieu-ban-ve-shopdrawing-cong-trinh-pvi/?preview_id=34000&preview_nonce=c6afaf9162&preview=true&_thumbnail_id=34004 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !