1- Quy hoạch 1/500 là gì ?

Hiện nay, có rất nhiều người bắt gặp cụm từ quy hoạch 1/500 nhưng cũng có người không biết người biết . Vậy tôi xin chia sẻ một số thông tin như sau :

Căn cứ vào khoản 2, Điều 11 và khoản 2, Điều 24 của Luật Xây dựng đã đưa ra quy định rất rõ về quy hoạch chi tiết cho các công trình xây dựng ở các khu đô thị với 2 loại. Cụ thể:

  • Quy hoạch chi tiết 1/2000.
  • Quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo đó, quy hoạch 1/500 thường được nhiều nhà đầu tư và giới chuyên môn về đất đai gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Quy hoạch 1/500 là sự cụ thể hóa các hạng mục công trình được quy hoạch theo phân khu rõ ràng hoặc chung chung.

Điều đó được mô phỏng một cách cụ thể và chi tiết bằng công trình xây dựng trên mặt đất. Về mặt hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch thể hiện rõ nét ranh rới các hạng mục công trình, ranh giới giữa các lô đất với nhau để người đọc có thể hình dung rõ hơn.

Quy hoạch 1/500 cũng chính là cách thức thể hiện tổng thể mặt bằng các dự án bất động sản, là căn cứ quan trọng để xác định chính xác vị trí, ranh giới công trình xây dựng. Mặt khác, nó cũng giúp cho việc thiết kế cơ sở và kỹ thuật xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

Quy hoạch 1/500 phải được gắn liền với một chủ thể nhất định như: Dự án đầu tư, công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp… Nó cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy phép đầu tư xây dựng cho dự án hoặc công trình chuẩn bị được thực hiện.

Các chỉ tiêu bắt buộc cần phải có để có thể đưa ra tổng thể quy hoạch 1/500 như: Dân số, hạ tầng xã hội, vị trí mảnh đất, không gian kiến trúc… Trong bản thiết kế, người vẽ phải thể hiện sự ràng buộc giũa các chỉ tiêu đó với nhau thông qua các yếu tố trên thực tế như: Hàng rào, đường đi ra hoặc vào công trình, dự án…

2- Thiết kế điện – nước cho quy hoạch hạ tầng cần những yếu tố gì ?

Để thiết kế điện nước cho quy hoạch hạ tầng cần những yếu tố sau :

+ Hồ sơ bản vẽ kiến trúc quy hoạch hạ tầng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt .

+ Thông tư ,Tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành mới nhất về chỉ tiêu cấp điện ,cấp nước cho khu quy hoạch .

Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454: 2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế.

QCXDVN01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng.

TCVN 9211: 2012 Chợ Tiêu chuẩn thiết kế 

TCVN9307 : 2011 Trường Mầm Non Yêu cầu thiết kế 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 03: 2012/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN 04:2019/BXD

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe QCXDVN05: 2008 /BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020 /BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng QCVN 12:2014

Và một số quy định khác…..

+ Cùng với điện lực Kiểm tra xác định tọa độ các điểm lấy điện trung thế cao thế phân phối cho các trạm khu vực trong khu quy hoạch.

+ Kiểm tra xác định vị trí ,tọa độ điểm xả thải hoặc khu vực xây dựng nhà máy xử lý nước thải ,nhà máy cấp nước sinh hoạt .

+Thống nhất cùng với kiến trúc và chủ đầu tư hình dạng mẫu của các loại cột đèn chiếu sáng giao thông trong khu quy hoạch.

Bạn gặp khó khăn trong tính toán thiết kế hạ tầng kỹ thuật  .Hãy đăng ký học thử miễn phí 01 buổi cùng các chuyên gia của chúng tôi . Chúng tôi sẽ giúp bạn

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !