MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRONG REVIT MEP

Chọn chuyên ngành thiết kế

Để màn hình giao diện đỡ rậm rạp, ta nên chọn chuyên ngành thiết kế

 • Ra lệnh Options

chọn chuyên ngành thiết kế

 • Hộp thoại hiện ra
 • Nhấn User Interface
 • Nhấn tất cả trừ:
  Structure tab and tools: thiết kế các mô hình kết cấu và các công cụ hỗ trợ.
  Structural Analysis and tools: phân tích kế cấu và các công cụ hỗ trợ

chọn chuyên ngành thiết kế Revit MEP

 • Nhấn OK

Ra lệnh tạo dự án mới

Ra lệnh bằng một trong các cách sau:

 • Khi bắt đầu khởi động phần mềm: Projects > Mechanical Template

Ra lệnh tạo dự án mới

 • Projects > New hoặc dùng trình đơn: File > New > Projects
  Ra lệnh tạo dự án mới Revit MEP

  Hộp thoạt hiện ra
  Nhấn chọn Mechanical Template
  Ra lệnh tạo dự án mới Revit

Nhấn OK kết thúc tạo dự án. Một cửa sổ mới được tạo ra để thiết kế.

Màn hình hiện ra các dải công cụ, trình duyện – Projects Browe và thanh Properties – đặc tính của đối tượng hoặc khung nhìn theo chuyên ngành MEP.

Ra lệnh tạo dự án mới RevitMEP

Lưu trữ dự án

 • Ra lệnh Save
 • Hộp thoại hiện ra. Đặt tên dự án.
  Lưu trữ dự án
 • Save

Sưu tầm

Làm chủ Revit MEP trong vòng 20 giờ ???
Tham khảo khóa học Revit MEP tại trung tâm VNK

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !