Thiết kế điện cốt lõi không phải vẽ cho đẹp ,cho vui mà cái quan trọng làm thế nào cho đúng với tiêu chuẩn quy chuẩn quy định và cho phù hợp với chi phí của chủ đầu tư bỏ ra cho công trình.

1. Cách chọn dây và cáp

Xác định kích cỡ của dây pha dây trung tính và dây bảo vệ.

 • Dây không chôn dưới đất.
 • Dây chôn dưới đất.

* Cách chọn dây pha:

– Xác định dây pha khi có dòng trước

 • Xác định mã chữ cái: Dạng của mạch (1 pha, 3 pha …) và Dạng lắp đặt

– Xác định các hệ số K phản ánh các ảnh hưởng sau:

 • Số cáp trong rãnh.
 • Nhiệt độ môi trường.
 • Cách lắp đặt.

1.1 Đối với cỡ dây cáp điện không chôn dưới đất:

Xác định mã chữ cái: chữ cái B tới F phụ thuộc cách lắp đặt dây và cách lắp đặt. Nếu lắp đặt giống nhau sẽ gom chung làm 4 loại theo điều kiện môi trường xung quanh.

Xác định hệ số K: Với mạch không chôn dưới đất, K thế hiện điều kiện lắp đặt: K= K1xK2xK3

Hệ số hiệu chỉnh K1 ảnh hưởng cách thức lắp đặt.

Hệ số hiệu chỉnh K2 ảnh hưởng tương hổ của 2 mạch kề nhau.

Khi số cáp nhiều hơn 1, K2 cần nhân với hệ số sau:

 • 2 hàng: 0.8
 • 3 hàng : 0.73
 • 4 hoặc 5 hàng : 0.7

Hệ số hiệu chỉnh K3 ảnh hưởng đến nhiệt độ tương ứng các dạng cách điện.

1.2 Đối với cỡ dây chôn dưới đất

Hệ số hiệu chỉnh K: Với mạch chôn trong đất, K thể hiện điều lắp đặt:

K =K4xK5xK6xK7

K thể hiện toàn diện của điều kiện lắp đặt và là tích K4, K5, K6, K7. Hệ số K4 thể hiện cách lắp đặt. Hệ số K5 thể hiện số dây đặt kề nhau.

Nếu cáp đặt theo vài hàng, K5 được nhân với

 • 2 hàng : 0.8
 • 3 hàng : 0.73
 • 4,5 hàng : 0.7
 • K6 ảnh hưởng của đất chôn cáp.

K7 ảnh hưởng của nhiệt độ đất.

Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây chôn ngầm.

 Cách chọn dây trung tính

Tiết diện và các bảo vệ dây trung tính ngoại trừ việc mang tải phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Dạng sơ đồ nối đất, TT, TN…

– Phương pháp chống chạm điện gián tiếp.

Tiết diện dây trung tính: ảnh hưởng của sơ đồ nối đất.

– Dòng chạy trong dây trung tính trong điều kiện làm việc bình thường nhỏ hơn giá trị cho phép Iz.

– Công suất tải 1 pha nhỏ hơn 10% so với tải 3 pha cân bằng hoặc

– Dây trung tính có bảo vệ chống ngắn mạch.

Mọi bí quyết tính toán thiết kế hệ thống điện sẽ nằm trong khóa học thiết kế điện . Đăng ký học thử trải nghiệm miễn phí 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !