Không ấn được install trong revit mep

Nguyên nhân:

  • Máy đã cài Revit MEP trong máy

Giải Pháp:

– Gỡ sạch sẽ bản cũ để cài lại

Hướng dẫn cách gỡ tại đây:

Không Cài Đặt Được Revit MEP

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !