Không cài đặt được Revit MEP

Bạn gặp phải lỗi như hình ảnh trên. Đừng lo lắng, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới nhé

Nguyên nhân:

  • Còn phiên bản cũ trong máy tính
  • Gỡ cài đặt chưa hết
  • Xung đột với các phiên bản khác

Giải quyết

– Gở bỏ hoàn toàn bằng cách sau:

  • Cách 1: ControlPanel\All Control Panel Items\Programs andFeatures
  • Cách 2:
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1
  • Cách 3:  dùng phần mềm Your Uninstaller để gỡ

Tải Revit MEP 2016

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !