Bạn đã từng gặp cảnh ngồi cả buổi để in nhưng loay hoay mãi in vẫn không đúng tỷ lệ , Vẫn không chính được nét in sao cho phù hợp . Video sau sẽ giải quyết giúp bạn 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !