Hệ Thống Điện

Mạng điện một pha cách điện với đất Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất Mạng điện một pha cách điện đối với đất Xét mạng điện một pha cách điện đối với đất như hình vẽ trong mạng điện này mỗi pha ngoài điện...

Chi tiết

Trong điều kiện làm việc bình thường của lưới điện, ta có thể phân phối đều phụ tải cho ba pha, lúc đó MBA làm việc với điện áp đối xứng và dòng điện trong các pha cũng đối xứng. Ta xét sự cân bằng năng lượng và sự...

Chi tiết

Mạng hình tia Mạng hình tia nối các hộ tiêu thụ. Đây là loại mạng có cấu hình đơn giản, nên được sử dụng rất rộng rãi tuy nhiên mạng hình tia có độ tin cậy cung cấp điện thấp. Mạng vòng sơ cấp Mạng vòng sơ cấp còn...

Chi tiết

Các chỉ tiêu kỹ thuật của một phương án cung cấp điện bao gồm: Chất lượng điện năng Đảm bảo chất lượng điện năng trong đánh giá kỹ thuật là chủ yếu đảm bảo độ lệch, độ dao động điện áp và tần số nằm trong phạm vi giá...

Chi tiết

Hệ thống truyền động điện tự động là gì? Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ hợp các thiết bị điện, điện tử, … phục vụ cho cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho các cơ cấu công tác trên...

Chi tiết

Sơ đồ điều khiển hệ thống chiếu sáng nhà ở Điều khiển mạch chiếu sáng trong nhà ở là vấn đề quan trọng, không chỉ cho bảo đảm tiện nghi sinh hoạt, mà còn cho phép tiết kiệm điện một cách tối đa. Dưới đây sẽ trình bày chi...

Chi tiết

Nguyên lý điều chỉnh Điều chỉnh tần số trong các hệ thống điện lực hiện đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của điều khiển hệ thống. Trong hệ thống cần phải giao nhiệm vụ điều chỉnh tần số cho một số nhà máy điện nhất...

Chi tiết

Nguyên lí chung Để điều chỉnh điện áp ta có thể sử dụng các phương pháp sau: Điều chỉnh điện áp máy phát điện bằng cách điều chỉnh dòng điện kích từ máy phát. Điều chỉnh điện áp ra của máy biến áp tăng áp và hạ áp bằng...

Chi tiết

Đặc tính tĩnh của phụ tải ở một nút nào đó là quan hệ giữa công suất tác dụng và công suất phản kháng của phụ tải đối với điện áp tại nút đó khi tần số cho biết hoặc đối với tần số khi điện áp cho biết....

Chi tiết

Hệ thống điện lực bao gồm các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các hộ tiêu thụ điện kết hợp với nhau thành một hệ thống chung để sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng đến các hộ tiêu thụ một cách...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm
0986069090 SMS Form đăng ký info@vnk.edu.vn