Sở hữu thư viện để làm chủ phần mềm revit là mong muốn cho tất cả các kỹ sư làm việc với phần mềm revit. Bởi phần mềm revit cần tới 50% làm việc về thư viện.

Trong các thuật toán về thư viện thì hàm tìm kiếm Lookup table được coi là hàm chủ đạo cho tất cả các phụ kiện phần cơ như: phụ kiện ống nước, ống gió…

Lookup table là một hàm tìm kiếm từ 1 bảng dữ liệu được lập sẵn dưới dạng file excell. Dữ liệu đó sẽ được tìm kiếm để đưa vào thuật toán của revit trong phần family.

Importing and Referencing the Lookup Table

Để insert bảng dữ liệu chúng ta kích vào: manage…/import/

Note: The Lookup Table Name value must match the .csv file name exactly without the .csv extension, but it is not case-sensitive.  

Cấu trúc của bảng excell đuôi .csv như sau

  • Reference column: Là giá trị cơ sở để revit thực hiện tìm kiếm. Có thể để bằng giá trị parametter hoăc giá trị khác. Nhưng thường sẽ lấy bằng giá trị parameter.
  • Parametter: giá trị tìm kiếm và thay thế
  • Parametteter type: Loại tham số parametter
  • Parametter unit: Đơn vị của tham số parametter

Cú pháp của hàm lookup table :

‘=size_lookup (Lookup Table Name, “Lookup Column”, Default If Not Found, Lookup Value)

Revit đi tìm trong (Tên bảng tra cứu) cho một cột được gọi là (cột tra cứu) và trả về giá trị từ cột tương ứng với hàng (giá trị tra cứu). Nếu không có kết quả phù hợp, hãy trả lại giá trị được chỉ định cho (Mặc định Nếu không tìm thấy).

Ví dụ

Bảng excell

Thuật toán

Trong trường hợp này, công thức để tìm giá trị của đường kính bên ngoài phù hợp đọc như sau: Trong bảng tên, bảng tra cứu (tham chiếu đến tham số bên dưới văn bản mà bạn đã nhập tên tệp .csv), hãy tìm một hàng trong cột giá trị tra cứu tương ứng với giá trị hiện tại của đường kính danh nghĩa của gia đình và trả về giá trị từ cột “FOD” trong hàng đó. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp cho Đường kính danh nghĩa trong cột giá trị tra cứu, trả lại giá trị bằng Đường kính danh nghĩa 1 + 1/8 ”.

Lưu ý rằng: Đường kính danh nghĩa hiện có giá trị là 1 ”. Nếu chúng ta xem tệp .csv của chúng tôi, chúng ta sẽ thấy rằng ND, giá trị tra cứu của chúng tôi, tương ứng với Đường kính danh nghĩa trong hộp thoại Loại gia đình. Khi ND là 1 ”, FOD là 1,125” hoặc 1 1/8 ”. Vì vậy, nó sẽ có một giá trị đường kính ngoài phù hợp 1 1/8 ”.

Hàm tìm kiếm LookUp Table trong Revit

Giảng viên Quách Văn Phi

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí 01 buổi khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !