DIM là gì

Dim là từ viết tắt của cụm từ dimension. Các bạn phải hiểu khái niệm Dim là động từ (đo kích thước) vừa là danh từ (kích thước). Nên tùy vào trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ hiểu nó khi giao tiếp nhé. 

Trong bản vẽ kỹ thuật, dim thành phần không thể thiếu. Những hình chúng ta vẽ sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có kích thước để người khác lấy thông tin kích thước của hình.

Tỉ lệ: là tỉ số kích thước trên giấy (lúc in ra) và kích thước thực tế (ngoài công trường) của một đối tượng nào đó trên bản vẽ hoặc của cả bản vẽ. Do nó hơi khó hiểu, vì vậy tôi sẽ đưa ra 4 ví dụ sau:

+ Tôi có bản vẽ tỉ lệ 1/100 được in ra giấy, nếu tôi đo bề dày bức Tường là 1mm thì ngoài thực tế bề dày bức Tường là 1x100=100mm, hay còn gọi là tường 100. Tương tự nếu tôi đo trên giấy bề dày bức Tường là 2mm thì ngoài thực tế bề dày bức Tường là 2x100=200mm (hay còn gọi là tường 200).

+ Khi tôi có 1 bản vẽ tỉ lệ 1/50 được in ra giấy, nếu tôi đo chiều cao bậc Thang là 3mm thì ngoài thực tế chiều cao bậc Thang là 3x50=150mm. Tương tự nếu tôi đo trên giấy cái bàn cao 16mm thì ngoài thực tế cái bàn cao 16x50=800mm.

+ Khi tôi có kích thước ngoài thực tế là 800, tôi muốn biết kích thước trên giấy ở tỉ lệ 1/20 là bao nhiêu thì tôi lấy 800/20=40mm.

+ Khi tôi có kích thước ngoài thực tế là 750, tôi muốn biết kích thước trên giấy ở tỉ lệ 1/25 là bao nhiêu thì tôi lấy 750/25=30mm.

Hướng dẫn thiết lập Dim

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Autocad cơ bản” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về Autocad.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !