Với các kỹ sư tự động hóa việc làm chủ phần mềm lập trình plc của tất cả các dòng sản phẩm và các hãng là nhiệm vụ quan trọng trong công việc .Muốn lập trình giỏi bước đầu tiên là phải hiểu được các kiểu dữ liệu lập trình trong plc.

Đây là kiến thức cơ bản mà bắt buộc chúng ta phải nắm vững. Các kiểu dữ liệu trong PLC gồm:

Kiểu số thập phân (DEC)

Đây là kiểu số để biểu thị số lượng và thời gian hay dung trong bộ đếm Couter và bộ định thời Timer. Khi lập trình số thập phân thường đi sau kí hiệu,”K”

VD: K150 biểu thị số thập phân là 150

Kiểu số nhị phân (BIN)

Khi tính toán xử lí các phép toán trong PLC tất cả dữ liệu phải được chuyển đổi ở dạng nhị phân 0 hoặc 1.

Bảng dưới đây cho thấy sự tương ứng sau khi chuyển đổi thập phân và nhị phân:

Trong kí hiệu thập phân các bit được ghi từ bên phải

Kiểu bát phân

Trong kí hiệu hệ bát phân, độ lớn của 1 số được biểu thị bằng định dạng cơ số 8(“0,1,2…,7”)

Khi giá trị vượt quá 7 thì giá trị sẽ được chuyển sang(”10,11,12,…,17”)

Dưới đây cho thấy sự tương ứng sau khi chuyển đổi thập phân và bát phân:

Kiểu thập lục phân

Trong kí hiệu hệ bát phân, độ lớn của 1 số được biểu thị bằng định dạng cơ số 16(“0,1,2…,9,A,B…F”)

Khi giá trị vượt quá F thì giá trị sẽ được chuyển sang(”10,11,12,…,1F”)

Trong lập trình số thập lục phân đứng sau”H”

VD: H12AD biểu thị số thập lục phân là H12AD

Dưới đây cho thấy sự tương ứng sau khi chuyển đổi thập phân và thập lục phân:

Bảng tóm lược cách chuyển đổi giữa các hệ nhị phân, thập phân, bát phân, thập lục phân:

Biểu diễn dữ liệu kiểu BIT

Trong một số bài toán lập trình dữ liệu được biểu diễn dưới dạng BIT

VD: K1X0, K1M0,K2X0…

Lấy ví dụ khi thực hiện lệnh sau:

[MOV  K1X0  D100]

Sau khi thực hiện lệnh thì kết quả sẽ như sau:

Các giá trị đầu vào X0,X1,X2,X3,X4 sẽ được di chuyển vào thanh ghi D100 và được lưu theo thứ tự B0,B1,B2,B3,B4

Áp dụng thực tế về cách dùng kiểu dữ liệu:

Truyền nhận dữ liệu PLC với thiết bị ngoại vi(công tắc đầu vào kĩ thuật số, màn hình hiển thị)

Nhận dữ liệu từ công tắc kĩ thuật số

Hiển thị dữ liệu PLC lên màn hình kĩ thuật số

HINO SYSTECH VIETNAM

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !