Để hỗ trợ bạn trong công cuộc chinh phục hệ thống cơ trong M&E, VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điều hoà thông gió và cấp thoát nước căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula

Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho công việc của bạn.

Tài liệu “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống cấp thoát nước căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula” dành cho kỹ sư cấp thoát nước: Tại đây

Tài liệu “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống cấp thoát nước căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula” dành cho kỹ sư điều hoà thông gió: Tại đây

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !