GIÁO-TRÌNH-HỆ-THỐNG-CUNG-CẤP-ĐIỆN

Nội dung bao gồm:

  • Chương 1. Giới thiệu chung về cung cấp điện
  • Chương 2. Các loại lưới điện.
  • Chương 3. Tính toán phụ tải điện.
  • Chương 4. Trạm biến áp
  • Chương 5. Tính toán tổn thất điện
  • Chương 6. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện
  • Chương 7. Lựa chọn thiết bị điện cho lưới cung cấp điện
  • Chương 8. Bảo vệ hệ thống điện.
  • Chương 9. Nâng cao hệ số công suất
  • Chương 10. Tính toán chiếu sáng

=> Tải về Tại đây

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !