Chèn đối tượng Xref

Command: XR (XREF)

Bước 1: Khi hiện bảng thông báo kích chuột phải hiện ra bảng Attach…. Ta chọn Attach DWG để chèn bản vẽ từ file khác vào.

Attach DWG

Bước 2: Tìm đến nơi để file để chèn

Select Reference File

Bước 3: Insert file ta chọn

 • Attachment: Nhúng luôn file không cần tham khảo
 • Overlay: Lấy đối tượng làm tham khảo
 • Found in: Đường dẫn file load cần chèn
 • Saved path: Đường dẫn lưu file vừa chèn

Attach External Reference

Bước 4: Các lựa chọn thay đổi

 • Unload: Tạm thời tắt bản vẽ
 • Reload: Tái tạo lại XR
 • Detach: Xóa XR
 • Bind: Chèn thẳng XR vào bản vẽ thành block
 • Pacth: Đường dẫn File XR
  •  Tác dụng của Xref chèn bản vẽ giúp bản vẽ nhẹ hơn. Khi các file con lấy chung từ file gốc mà edit từng file con 1 thì chúng tự update vào chung file gốc

Các lựa chọn thay đổi

Chèn đối tượng Image không bị mất

Command: INSERTOBJ

 • Bước 1: Hiện ra bảng thông báo chọn mục Paintbrush Picture
  Paintbrush Picture
 • Bước 2: Hiện ra bảng thông báo của Paint ta chọn Paste tiếp theo chọn Paste from
 • Bước 3: Tìm đến nơi lưu file ảnh và ok
 • Bước 4: Khi file ảnh hiện lên Chọn Paint như trên hình vẽ và Exit and return to document

– Tác dụng của việc chèn ảnh này giúp ta chèn hình ảnh này vào bản vẽ, mà không bị mất khi ta muốn chuyển file cho đối tác như cách thông thường. Nhược điểm của nó là không xoay được hình ảnh.

Một số lệnh chỉnh sửa Xr và Image

 • XA: Chèn bản vẽ Dwg vào vản vẽ
 • XC: Chọn cúp một Block hoặc Xref
 • XB: Biến 1 Xref thành một Block
 • IMEGACLIP: Chọn cắt đúp file Image
 • PDFCLIP: Chọn cắt đúp File PDF
 • XDWGFADECTL: Chọn hiện thị độ trong suốt của Xerf (Chỉ ở cad đời cao )
 • XOPEN: Mở File Xref để chỉnh sửa file gốc
 • XCLIPFRAME: Chọn ẩn và hiện đường bao của Xlip (0=ko hiện, 1=hiện)
 • MINSERT: Chèn 1 đ/tượng Block như kiểu Array, có thể làm đối tượng hatch
 • XREFNOTIFY, EDIT, XLOADCTL:0

Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of