Việc thử áp lực phải tuân thủ một số nguyên tắc sau

 •  Trước khi tiến hành thử áp lực đơn vị thi công phải báo trước cho chủ đầu tư thời gian thử, đoạn ống, tuyến ống cần thử
 • Việc thử áp lực phải được tiến hành trước khi hoàn trả mặt bằng và che khuất. Có thể thử từng đoạn riêng biệt hoặc thử cả tuyến ống. Áp lực thử lấy bằng 1,5 lần áp lực công việc.
 • Không điều chỉnh các mối nối trong quá trình thử.
 • Giữ nguyên giá trị áp lực để kiểm tra tuyến ống và các mối nối.
 • Tất cả các đường ống phải thử áp lực trước khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
 • Việc thử áp phải đảm bảo mục đích là: Tất cả các mối nối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các điểm đấu nối với phụ kiện…đều chịu được áp lực nước trong quá trình sử dụng và đảm bảo kín nước

Tiến hành thử áp

 • Lựa chọn đoạn ống, tuyến ống để thử:
  • Trong công trình nhà cao tầng thì việc thử áp có thể chia ra thử theo từng căn hộ, hành lang, trục đứng, hoặc theo tầng.
 • Lựa chọn áp lực để thử
  • Áp lực thử lấy bằng 1,5 lần áp lực làm việc bình thường nhưng không được bé hơn 1,25 lần áp lực làm việc lớn nhất của đoạn ống.
  • Áp lực thử không được vượt quá giới hạn áp lực của ống hay của gối đỡ đã thiết kế.
  • Thời gian thử áp lực của từng giai đoạn phải đảm bảo ít nhất 8h.
  • Áp lực chênh lệch trong quá trình thử không được quá 0,5 bar.
  • Nếu điểm đầu hoặc cuối của đường ống được kết hợp với van, vòi nước thì áp lực thử không được vượt quá 2 lần chịu đựng của van hoặc vòi nước đó.
 • Các thiết bị cho quá trình thử áp:
  • Máy bơm áp lực, đồng hồ đo áp lực, vòi hút, vòi nối, van khóa và các thiết bị khác.
 • Quy trình thử áp:

quy trình thử áp lực đường ống nhà cao tầng

 • Bơm nước vào ống:
  • Tiến hành bơm nước từ từ để đảm bảo rằng khí được thoát ra ngoài, bơm nước vào ống đến áp lực cần thử thì dừng bơm.
  • Trong khi bơm nước nếu phát hiện rò rỉ thì tiến hành sửa chữa ngay lập tức.
 • Biện pháp an toàn khi tiến hành thử: Khi tiến hành thử áp đơn vị thi công bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát trực tiếp, theo dõi kiểm tra trong quá trình thử.
 • Tính toán lượng nước tổn thất:

12

 • Công tác hoàn thiện
  • Sau khi hoàn thành công tác thử đường ống, nước trong ống được xả vào hộp kỹ thuật hoặc tái sử dụng.
  • Tiến hành đấu nối các đoạn ống lại với nhau, kết nối hành lang với căn hộ và trục kỹ thuật nước.

Xúc xả sát trùng đường ống

Sau khi thử áp lực thì đường ống phải được súc xả tẩy rửa sạch đất cát nằm trong ống trước khi tiến hành cấp nước đến thiết bị dùng nước.

Bàn giao đưa vào sử dụng

Sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu lắp dặt, nghiệm thu thử áp lực và xúc xả đường ống thì nhà thầu thi công tiến hành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng bằng biên bản nghiệm thu hoàn thành.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !