Thi công hệ thống gom tổng thể của tòa nhà được thực hiện theo các bước sau:

1-Thi công hệ thống gom tổng thể của Tòa nhà

– Kiểm tra, đọc bản vẽ SHOP thi công được phê duyệt, căn cứ vào điều kiện mặt bằng thi công và thực tế tại công trường để đưa ra biện pháp thi công, thời gian thi công, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác thi công lắp đặt

– Kê giáo, dàn giáo tại vị trí cần thi công hệ thống

– Sử dụng máy lazer kiểm tra cao độ, dóng tuyến ống cần phải lắp đặt. Lấy dấu vị trí cần khoan đóng nở bắt giá treo, quang treo ống thoát

-Lắp đặt quang treo, giá treo theo vị trí và số lượng trên bản vẽ thi công

– Tiến hành đo cắt ống, đấu nối ống, phụ kiện và lắp dựng ống theo tuyến

– Bắt chặt Ubolt, đai giữ ống vào giá đỡ, quang treo

– Kiểm tra lại công tác thi công hệ thống, đúng bản vẽ, đúng nguyên lý, số lượng tuyến ống, số lượng các đầu ống thoát, các vị trí thoát sàn, thoát xí, lavabo, thoát sự cố…thoát nước mưa, thoát nước thải, thông hơi.vv…

Một số hình ảnh thi công lắp đặt hệ thống Thoát nước tầng gom

– Tiến hành thử kín hệ thống

– Có thể tiến hành công tác bọc bảo ôn tuyến ống chống ồn khi có yêu cầu

Thi công công tác bọc bảo ôn Hệ thống đường ống thoát nước

2- Biện pháp thi công đấu nối đường ống thoát uPVC

* Bước 1: Chuẩn bị

  • Bản vẽ thi công đã được CĐT phê duyệt
  • Vật tư kiện tuân thủ theo trình duyệt vật tư đã được phê duyệt
  • Kiểm tra chất lượng bề mặt ống và phụ kiện: trơn, phẳng, không bị trầy, nứt hay dính keo
  • Dụng cụ cần thiết để lắp đặt

  • Đảm bảo các giá đỡ đường ống đã được nghiệm thu trước khi lắp đặt ống

* Bước 2: Vệ sinh ống và phụ kiện (co, chếch, măng xông nối, Y….)

Bước 3: Lấy dấu, đánh dấu độ ngậm ống vào phụ kiện, bôi keo

* Bước 4: Kết nối ống

Bước 5: Kiểm tra mối nối

 

Nếu bạn gặp khó khăn trong công tác Tính toán thiết kế hệ thống cấp thoát nước , công tác Triển khai vẽ shopdrawing , Công tác “Triển khai thi công trên công trường ” Hãy đăng ký học thử Miễn Phí 01 buổi cùng chuyên gia của chúng tôi.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !