Khi thiết kế một hệ thống cấp nước bên trong nhà cần phải xác định được áp lực của đường ống  cấp nước bên ngoài Hng  và áp lực cần thiết Hctnh của ngôi nhà đó (áp lực cần thiết để đảm bảo đưa nước đến mọi thiết bị vệ sinh trong nhà)

Áp lực của đường cấp nước bên ngoài (Hng) thường thay đổi tùy theo giờ trong ngày, theo mùa … do đó để đảm bảo đảm cấp nước cho ngôi nhà một cách an toàn và liên tục cần phải thỏa mãn điều kiện Hminng > Hctnh

Trong trường hợp Hminng < Hctnh , tùy thuộc sự chênh lệch đó ít hay nhiều mà có thể thêm két nước, trạm bơm, bể chứa,…

Như vậy muốn thiết kế một hệ thống cấp nước trong nhà trước hết phải xác định được Hng  và Hctnh để chọn sơ đồ thích hợp.

Xác định áp lực của đường ống cấp nước bên ngoài

Để xác định Hng  có thể có nhiều phương pháp

 • Xác định Hng  bằng áp kế hoặc vòi nước cạnh đó (gần đúng) trong các giờ khác nhau về mùa hè.
 • Xây dựng biểu đồ áp lực trong từng ngày bằng ống thủy tinh cong chứa thủy ngân.
 • Xác định sơ bộ qua áp lực của nước ở các thiết bị vệ sinh ở các tầng nhà của ngôi nhà gần nhất.
 • Tham khảo các số liệu của các cơ quan quản lý mạng lưới cấp nước.

Xác định áp lực cần thiết của ngôi nhà

Khi xác định sơ bộ, áp lực cần thiết của ngôi nhà Hctnh có thể lấy như sau

 • Đối với nhà một tầng                                Hctn   = 8 – 10m
 • Đối với nhà hai tầng                                 Hctn   = 12m
 • Đối với nhà ba tầng                                   Hctn   = 16m
 • Cứ tăng lên một tầng thì công thêm 4m

Áp lực cần thiết của ngôi nhà Hctnh có thể xác định theo công thức sau

Hctnh = hhh + hđh + htd + ∑h + hcb , m;

Trong đó

 • hhh – độ cao hình học đưa nước tính từ trục đường ống cấp nước bên ngoài đến dụng cụ vệ sinh bất lợi nhất (xa nhất và cao nhất so với điểm lấy nước vào nhà), m;
 • hđh – tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nước, m;
 • htd – áp lực tự do cần thiết ở các dụng cụ vệ sinh hoặc các máy móc dùng nước, được chọn theo tiêu chuẩn. Vd: vòi nước và dụng cụ vệ sinh thông thường là 2m, tối thiểu là 1m, vòi rửa hố xí tối thiểu 3m, vòi tắm hương sen tối thiểu 3m.
 • ∑h – tổng tổn thất áp lực do ma sát theo chiều dài của mạng lưới cấp nước trong nhà theo tuyến tính toán bất lợi nhất, m;
 • hcb – tổn thất áp lực cục bọ theo tuyến ống tính toán bất lợi nhất của mạng lưới cấp nước bên trong nhà, m; sơ bộ có thể lấy như sau:
  • Trong hệ thống cấp nước sinh hoạt
   hcb = (20 ÷ 30)% ∑h
  • Trong hệ thống cấp nước chữa cháy
   hcb = 10% ∑h
  • Trong hệ thống cấp nước sinh hoạt + chữa cháy
   hcb = (15 ÷ 20)% ∑h khi có cháy
  • (Trị số dầu cho nhà sản xuất, trị số thứ hai cho nhà sinh hoạt, ở và công cộng)

Trong trường hợp dùng máy bơm, bơm nước từ bể chứa thì độ cao bơm nước của máy bơm Hb cũng tính như trên chỉ khác là hhh tính từ mức nước thấp nhất trong bể chứa đến dụng cụ vệ sinh ở vị trí bất lợi nhất. Nếu bơm trực tiếp từ đường ống cấp nước bên ngoài có áp lực bảo đảm thường xuyên là H thì độ cao bơm nước của máy bơm sẽ là 

Hb = Hctnh – H  , m;

Nếu áp lực ở đường ống ấp nước bên ngoài dao động thì độ cao bơm nước của máy bơm là 

Hb = Hctnh – Hminng, m;

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !