Độ lệch pha dòng điện cho phép lớn nhất là 15% giữa các pha và theo QPTBĐ độ lệch pha cho phép lớn nhất của điện áp là +/- 5% để đạt cân bằng pha điện áp


1-Nguyên nhân của mất cân bằng pha điện áp có 2 nguyên nhân chính :

   Nguyên nhân 1 : Do quá tải tại cùng 1 thời điểm dòng giữa các pha lệch nhau lớn do các tải đấu vào các pha có chênh lệch lớn về công suất .
   Nguyên nhân 2 : Do sự cố đứt dây pha nguyên nhân này xảy ra trong lúc vận hành cần trang bị các thiết bị bảo vệ sự cố mất pha , lệch pha tại tủ điện để đảm bảo an toàn .
ở đây chúng ta chỉ nói đến nguyên nhân 1 áp dụng xử lý trong thiết kế và thi công cơ điện công trình


2-Tác hại do hiện tượng mất cân bằng pha điện áp do quá tải gây ra :

Lệch pha là nguyên nhân dẫn đến trôi điểm trung tính , có dòng chạy trong dây trung tính làm cho điện áp không nằm ở điện áp định mức ( sai khác 380v đến 400v ) so với hầu hết điện áp định mức của thiết bị dẫn đến công suất và tuổi thọ thiết bị giảm, tổn thất đường dây tăng dẫn đến làm tăng chi phí trả tiền điện hàng tháng .


3- Cách cân bằng pha điện áp khi thiết kế :

Bước 1 : Xác định tương đối thời gian làm việc của các tải ở thời điểm cao điểm
Bước 2 : Chia đều cho các pha về công suất phụ tải để tìm công suất trung bình cân bằng cần tiệm cận đến
Bước 3 : Dịch chuyển phụ tải đấu vào các pha sao cho tiệm cần đến công suất trung bình các pha .


4- Cân bằng pha điện áp khi thi công và đưa vào vận hành .

Bật tất cả phụ tải giờ cao điểm dùng ampe kìm kiểm tra dòng các lộ tải về các pha từ đó dịch chuyển tải đảm bảo sao cho độ lệch pha dòng điện <=15%

cân bằng pha điện áp
Cũng có thể sử dụng ổn áp 3 pha hoặc máy biến áp 3 pha cũng sẽ hạn chế được tối đã các hiện tượng lệch pha, điện áp pha không cân bằng làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các thiết bị điện. Máy có chức năng ổn định điện áp từng pha độc lập, giúp hệ thống hoạt động trơn tru, nâng cao tuổi thọ cho máy móc. Khi điện áp được cân bằng sẽ hạn chế tối đa được các hiện tượng lệch pha, điện áp pha không cân bằng làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các thiết bị điện.

Bạn gặp khó khăn trong tính toán thiết kế hệ thống điện mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn về thiết kế điện .Hãy đăng ký học thử miễn phí 01 buổi cùng các chuyên gia của chúng tôi .