Cách nối tấm pin mặt trời tùy thuộc vào mục đích của mình khi thiết kế  tăng điện áp hay tăng dòng điện mà chúng ta có các nối các tấm pin khác nhau. Chúng ta có 3 cách ghép nối sau đây :

1- Phương pháp ghép nối pin mặt trời nối tiếp

Sử dụng phương thức kết nối hệ thống nối tiếp trong hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời, điều này sẽ làm tăng điện áp hiện tại của dòng điện được sinh ra. Bạn kết nối thiết bị đầu cuối dương với cực âm của mỗi tấm pin kế tiếp cho tới khi bạn còn lại với cùng một đầu dương và âm duy nhất.

  • Trường hợp tất cả những tấm pin mặt trời có cùng loại và công suất định mức. Sử dụng 3 tấm pin cùng 6 volt; 3.0 Amp như trên, chúng ta có thể thấy rằng khi chúng được kết nối với nhau, thì áp đầu ra sẽ là 18 volt ( 6 + 6 + 6 ) và dòng là 3.0 Amps, tương đương với 54 wp.
  • Trường hợp tất cả các tấm pin khác nhau về điện áp nhưng có dòng định mức giống nhau: Tấm 1 (5V/3A) ,Tấm 2 (7V/3A) ,Tấm 3 (9V/3A) chúng ta có thể thấy rằng khi chúng được kết nối với nhau, thì áp đầu ra sẽ là 21 volt ( 5+ 7+ 9) và dòng là 3.0 Amp , tương đương với 63 wp.
  • Trường hợp tất cả các tấm pin khác nhau về điện áp và dòng định mức khác nhau: Tấm 1 (3V/1A) ,Tấm 2 (7V/3A) ,Tấm 3 (9V/5A) chúng ta có thể thấy rằng khi chúng được kết nối với nhau , thì áp đầu ra sẽ là 19 volt ( 5+ 7+ 9) và dòng bị giới hạn bởi tấm pin có dòng nhỏ nhất là 1.0 Amp.

2- Phương pháp ghép nối tấm pin mặt trời song song

Nối dây tấm pin mặt trời với nhau theo mạch mắc song song được sử dụng để tăng tổng công suất hệ thống .  Để nối dãy các tấm pin với nhau , bạn kết nối thiết bị đầu đầu dương với cực dương của mỗi tấm pin kế tiếp và đầu đầu âm với cực âm của mỗi tấm pin kế tiếp trường hợp trên ta có : Tổng điện áp  19V ,Tổng dòng  32A ,Tổng công suất : 152 x4 = 608w

Cũng tương tự như với trường hợp ghép nối pin mặt trời nối tiếp , thì phương pháp ghép nối song song cũng xảy ra các trường hợp các tấm pin khác nhau có thể về điện áp hoặc dòng điện đầu ra, bạn xét đến một vài trường hợp xác thực như sau:

+ Ghép các tấm pin song song khác nhau về điện áp nhưng có dòng định mức giống nhauTrường hợp này điện áp tổng là 17V,Tổng dòng là 32A và công suất là 17 x 32 = 544W . Như vậy 64w sẽ mất đi.

+ Ghép các tấm pin song song khác nhau về dòng nhưng có cùng mức điện áp

Trường hợp này điện áp tổng là 19V,Tổng dòng là 29A và công suất là 19 x 29 = 551W .

+ Ghép nối pin song song khác nhau cả về dòng lẫn áp

Trường hợp này điện áp tổng là 17V,Tổng dòng là 28A và công suất là 17 x 28 = 476W.

3- Phương pháp ghép nối pin hỗn hợp

Trường hợp này điện áp tổng là 19V+19V= 38V,Tổng dòng là 32A và công suất là 38 x 32 = 1216W.