Các đơn vị đo ánh sáng thường dùng

  • Cường độ ánh sáng I, đơn vị đo candela (cd)

Cường độ ánh sáng được đo bằng đơn vị nến, viết tắt là cd (từ chữ candela).

Ví dụ: ngọn nến có cường độ bằng 0,8 cd (theo mọi hướng).

Đèn sợi đốt 40W/220V có cường độ bằng 35 cd (theo mọi hướng).

Đèn sợi đốt 300W/220Vcó cường độ bằng 400 cd (theo mọi hướng).

  • Quang thông – Φ, đơn vị đo Lumen (lm)

Đại lượng đo quang cơ bản là quang thông. Lumen là quang thông do nguồn phát ra trong một góc đặc bằng một steradian.

Quang thông là đặc tính của nguồn sáng.

  • Độ rọi – E, đơn vị đo lux (lx).

Độ rọi là đặc tính của mặt nhận ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới. Ta có quan hệ:

E = dΦ/dS, lm/m2

như vậy một mặt phẳng có diện tích S = 1 m2 nhận được một lượng quang thông Φ = 1Im sẽ có độ rọi E = 1 lx.

Tiêu chuẩn về độ rọi

Căn cứ vào tính chất công việc, vào yêu cầu đảm bảo sức khoẻ cho công nhân, Nhà nước đã ban hành tiêu chuẩn về độ rọi cho các công việc khác nhau (bảng a và b). Trong thực tế vận hành khói, bụi làm mờ các bóng đèn nên khi thiết kế phải nhân độ rọi tiêu chuẩn với hệ sô” dự ưữ cho trong bảng c.

Tiêu chuẩn độ rọi trong phạm vi xí nghiệp cho trong bảng d.

Tiêu chuẩn độ rọi nhỏ nhất trên bề mặt làm việc trong các gian phòng sản xuất

a, Tiêu chuẩn độ rọi nhỏ nhất trên bề mặt làm việc trong các gian phòng sản xuất

 

Tiêu chuẩn độ rọi ở những khu vực làm việc ngoài trời

b, Tiêu chuẩn độ rọi ở những khu vực làm việc ngoài trời

 

Hệ số dự trữ

c, Hệ số dự trữ

 

Tiêu chuẩn độ rọi trong phạm vi xí nghiệp

d, Tiêu chuẩn độ rọi trong phạm vi xí nghiệp

Trích: Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng

4 bước cơ bản để triển khai thiết kế ổ cắm, chiếu sáng – Bạn có biết ??? => Xem ngay

Các tiêu chuẩn về chiếu sáng
4.5 (90%) 4 votes