Bể lắng cát

Có nhiệm vụ giữ lại các hạt cát, khoáng chất trước khi thải nước vào hệ thống thoát nước bên ngoài. Nó thường đặt trong các nhà máy chế biến nông sản, các nhà rửa xe… nếu thấy cát quá nhiều dễ làm gây tắc ống và gây trồ ngại cho việc phân hủy cặn. Bể có thể làm bằng kim loại, bêtông, bêtông cốt thép, gạch xây. Dung tích bể xác định trên cơ sỏ thời gian lưu lại nưóc trong bể chừng một phút. Tốc độ nước chảy qua bể là 0,1 – 0,3 m/s. Thời gian lấy cát ra khỏi bể là hai ngày một lần.

Bể lắng cặn

Dùng đề thu bùn, đất sét và các loại chất thải khác thải ra khi rửa ôtô, sàn nhà sản xuất, nhà bếp, nó giống như một bể lắng xây bằng gạch hoặc bêtông.

Dung tích bể xác định trên cơ sở thòi gian lưu lại nước thải trong bề 5 – 10 phút. Khi rửa ôtô lượng nước rửa có thể lấy từ 150 đến 550 lít cho một ôtô với thòi gian rửa là 10 phút.

Diện tích bể xác định theo công thức sau

F=q/V, m2

trong đó

  • q – lưu lượng nước rửa, m3/s;
  • V- vận tốc nước chảy qua bể, 0,003-0,005 m/s.

Chiều dài bể xác định theo công thức:

L = Vt, m

trong đó t- thời gian nước lưu lại trong bể, s.

Lượng chất bẩn giữ lại khi rửa một ôtô du lịch là 3-4 lít; một ôtô tải 6-10 lít.

Bể thu mỡ

Dùng để tận dụng lượng mỡ thải từ các nhà ăn tập thể, các xí nghiệp chế biến thức ăn chín, các phân xưỏng sản xuất thịt hộp… Khi đó không cho phép nước thải sinh hoạt vào bề này,

Bể có thể xây dựng bằng gạch hoặc bêtông.

Đáy bể có độ dốc lớn để dễ thu cặn, ống nước vào và ra trong bể đặt ngập trong nước để mỡ nổi phía trên đỡ trôi theo. Từng thời kỳ lấy mỡ phía trên đi. Dung tích bể tối thiểu là 50 lít và được xác định bằng lượng nưốc lưu lại trong bề là 5 – 10 ph. Dung tích phần mỡ lấy bằng 25% dung tích toàn phần của bể, chiều sâu nước trong tối thiều là 1 m, tốc độ nước chảy qua bề lấy bằng 0,005 m/s.

bể thu mỡ

Bể thu dầu

Dùng để thu lại dầu và xăng trong nước thải ra chứa nhiều dầu. Vì nếu lượng dầu trong nước đạt đến tỉ lệ 1 -1,4% rất dễ gây ra cháy nổ vì trong mạng lưới đường ống có khí CH4. Bể thường đặt ỏ gara ôtô, chỗ đỗ ôtô, xưởng sản xuất ôtô, xưỏng lọc dầu, nơi bán dầu. Nó có thể làm riêng hoặc kết hợp vối bể lắng cặn có thể thu lại 95% dầu trong nước thải.

Bể thu dầu

 

Bể thu dầu phải làm bằng vật liệu chịu lửa và bịt kín. Thường là bằng kim loại, có thể có hai ngăn: nước thải vào một ngăn và ra ở đáy một ngăn. Ở ngăn 2 phía trên có bố trí ống thu dầu nổi lên ở phía trên. Dung tích bể phải đảm bảo tối thiểu chứa được 30 lần lượng nước thải giây lớn nhất (thường lấy bằng 5-61), tốc độ nước chảy trong bể bằng 0,2 m/s.

Bể trung hòa

Dùng để trung hòa nước thải chứa nhiều axit hoặc kiềm của một số xí nghiệp sản xuất, trước khi đưa vào mạng lưới chung. Để trung hòa nước thải chứa nhiều axít có thể dùng các biện pháp sau

  • Trộn nước thải có nhiều axít và kiềm với nhau trong bể trung hòa.
  • Cho vào bể trung hòa dung dịch kiềm đề trung hòa, khử axít như các loại Ca(OH)2, CaC03, phấn đôlômít
  • Lọc nước thải chứa nhiều axít qua vật liệu trung hòa như đá vôi, phấn đôlômít. Tốc độ lọc có thể lấy 1,20 – 2,0 cm/ph. . Đường kính vật liệu lọc 5 – 7 cm.

______________________________________________________

Bạn có muốn nhận 9 tiêu chuẩn quan trọng, 1 video hướng dẫn tổng quan 5 bước thiết kế và 2 bài viết rất đầy đủ chi tiết về hệ thống cấp thoát nước ???

Đăng ký ngay

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of